CIMSA: Çimsa’dan Cimsa Adriatico S.R.L. Hisselerinin Satışı Açıklaması

CIMSA: Çimsa’dan Cimsa Adriatico S.R.L. Hisselerinin Satışı Açıklaması

10 Ağustos 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

CIMSA: Çimsa’dan Cimsa Adriatico S.R.L. hisselerinin satışı açıklaması… Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; şirketin bağlı ortaklıklarından Cimsa Adriatico S.R.L”nin Çimsa’nın sahip olduğu %70 payının tamamının Hollanda’da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV’ye 4.867.946 Amerikan Doları bedelle satışı hakkında bilgilendirme yapıldı. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca CIMSA haberleri için de buraya göz atılabilir.

CIMSA: Çimsa’dan Cimsa Adriatico S.R.L. Hisselerinin Satışı Açıklaması

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ 22.06.2021 tarihli KAP açıklamamızda; Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Cimsa Adriatico S.R.L”nin şirketimizin sahip olduğu %70 payının tamamının Hollanda’da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV’ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 4.867.946 USD bedelle satılmasına karar verildiği; söz konusu satış bedelinin kapanış tarihli finansal tablolarda yer alan değerler üzerinden düzeltmeye tabi tutulacağı ve ve nihai satış bedeli ile satış sonucu oluşan kar/zarar tutarının KAP’ta ayrıca açıklanacağı duyurulmuştu.

Bu çerçevede, kapanış tarihli finansal tablolardaki değerlere göre yapılan düzeltmeler sonucunda nihai satış bedeli 4.588.922 USD olarak hesaplanmış olup, nihai tutar ve oranlara tabloda yer verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, bu işlem ve diğer 3 bağlı ortaklık hisse satışlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda, Tebliğ’in 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen önemlilik ölçütlerinin sağlanmadığı, bu nedenle bir bütün olarak bu satış işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan önemli nitelikteki işlem kabul edilmeyeceğini ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir. ”

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/06/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Cimsa Adriatico S.R.L.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Çimento Satış ve Pazarlama Faaliyeti
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.054.545 EURO
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.06.2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
2.838.182 EURO
Beher Pay Fiyatı
1,62
Toplam Tutar
4.588.922 USD
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
70
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,63%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,93%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
23.610.980
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Cimsa Sabanci Cement BV
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
İştirak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
22/06/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporu baz alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
05.04.2021 – 202101K9982023
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Değerleme raporunda, şirket değeri 10.935.074 USD ile 13.980.194 USD arasında tespit edilmiştir. Buna göre, şirketin %100 değeri 12.209.028 USD olarak belirlenmiş olup, 5.653.425 USD net finansal borç düzeltmesi sonrasında şirketin %100 payının makul hisse değeri 6.555.603 USD ve %70 payının makul hisse değeri 4.588.922 USD olarak hesaplanmıştır.(**)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956639