BUCIM: Bursa Çimento Gelir Tablosu Kar Yazdı

BUCIM: Bursa Çimento Gelir Tablosu Kar Yazdı

13 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

BUCIM: Bursa Çimento gelir tablosu kar yazdı! Bursa Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin gelir tablosu net 16.947.783,34 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Bursa Çimento sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

BUCIM: Bursa Çimento Gelir Tablosu Kar Yazdı

Bursa Çimento’nun gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

bucim-bursa-cimento-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-bilanco-payi

“Aşağıdaki tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi’ne
sunulmuş olup,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.”

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
01.01.2020- 31.12.2020 DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU

KÜMÜLE

A. BRÜT SATIŞLAR 295.455.064,13
1. Yurtiçi Satışlar 240.705.222,24
2. Yurtdışı Satışlar 40.394.138,18
3. Diğer Satışlar ve Gelirler 14.355.703,71
B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) 992.023,75
1. Satıştan İadeler (-) 0,00
2. Satış İskontoları (-) 992.023,75
3. Diğer İndirimler (-) 0,00
C. NET SATIŞLAR 294.463.040,38
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 255.112.252,04
1. Satılan Mamüller Maliyeti 253.678.622,65
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti 0,00
3. Satılan Hizmet Maliyeti 0,00
4. Diğer Satışların Maliyeti 1.433.629,39
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 39.350.788,34
E. FAALİYET GİDERLERİ (-) 47.270.112,73
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 775.114,22
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 26.748.205,15
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 19.746.793,36
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -7.919.324,39
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 48.381.060,07
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 123.744,60
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 8.068.218,68
3. Faiz Gelirleri 4.231.505,67
4. Komisyon Gelirleri 0,00
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.136.397,70
6. Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7. Kambiyo Karları 27.815.700,55
8. Reeskont Faiz Gelirleri 1.584.467,69
9. Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 5.421.025,18
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 14.694.105,05
1. Komisyon Giderleri 0,00
2. Karşılık Giderleri 0,00
3. Menkul Kıymet Satış Zararları 0,00
4. Kambiyo Zararları 9.979.698,68
5. Reeskont Faiz Giderleri 2.739.936,11
6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları 0,00
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar 1.974.470,26
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 9.196.964,01
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 5.096.459,71
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 4.100.504,30
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 16.570.666,62
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 3.164.561,46
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2. Diğer Olağandışı Gelirler ve Karlar 3.164.561,46
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 2.787.444,74
1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 1.020.458,67
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0,00

3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 1.766.986,07

DÖNEM KARI (ZARARI) 16.947.783,34
K. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) 0,00

NET DÖNEM KARI (ZARARI) 16.947.783,34

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909638