GEDZA: Gediz Ambalaj Gelir Tablosu Kar Yazdı

GEDZA: Gediz Ambalaj Gelir Tablosu Kar Yazdı

14 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

GEDZA: Gediz Ambalaj gelir tablosu kar yazdı! Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 17.316.673,30 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

GEDZA: Gediz Ambalaj Gelir Tablosu Kar Yazdı

Gediz Ambalaj’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

gedza-gediz-ambalaj-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-bilanco-payi

GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. 12/2020 GELİR TABLOSU (SOLO)

Aşağıdaki Tablo Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ek’inde Gediz Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre
düzenlenmemiştir

31.12.2020
(Cari Dönem)

B A-BRÜT SATIŞLAR 71.205.050,45
C 1-Yurt İçi Satışlar 43.135.196,22
C 2-Yurt Dışı Satışlar 27.537.555,09
C 3-Diğer Gelirler 532.299,14
B B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -2.917.968,56
C 1-Satıştan İadeler (-) -1.557.149,83
C 2-Satıştan İskontolar (-) -23.470,23
C 3-Diğer İndirimler (-) -1.337.348,50
A C-NET SATIŞLAR 68.287.081,89
B D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -47.715.676,67
C 1-Satılan Mamüller Maliyeti (-) -47.478.536,73
C 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 0,00
C 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) -237.139,94
C 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
A BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 20.571.405,22
B E-FAALİYET GİDERLERİ -3.214.755,88
C 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
C 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım -1.267.428,87
C Giderleri (-) 0,00
C 3-Genel Yönetim Giderleri (-) -1.947.327,01
A FAALİYET KARI VEYA ZARARI 17.356.649,34
B F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 13.396.021,46
A GELİR VE KARLAR
C 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
C 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
C 3-Faiz Gelirleri 534.312,73
C 4-Komisyon Gelirleri 72.669,49
C 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 6.570,12
C 6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
C 7-Kambiyo Karları 12.773.583,74
C 8-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
C 9-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan 8.885,38
C Gelir ve Karlar 0,00
B G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN -4.132.412,37
A GİDER VE ZARARLAR (-)
C 1-Komisyon Giderleri (-) 0,00
C 2-Karşılık Giderleri (-) -687.505,30
C 3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
C 4-Kambiyo Zararları (-) -3.444.907,07
C 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
C 6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,00
B H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -4.636.690,83
C 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -4.636.690,83
C 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
A OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 21.983.567,60
B I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 14.021,89
C 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
C 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 14.021,89
B J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -286.298,93
C 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 0,00
C 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) -179.589,99
C 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -106.708,94
A DÖNEM KARI VEYA ZARARI 21.711.290,56
B K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK -4.394.617,26
B KARŞILIKLARI (-)
A DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 17.316.673,30


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909618