BRMEN: Birlik Mensucat Tahsisli Sermaye Artışı SPK Başvurusu Yaptı

BRMEN: Birlik Mensucat Tahsisli Sermaye Artışı SPK Başvurusu Yaptı

24 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

BRMEN: Birlik Mensucat tahsisli sermaye artışı SPK başvurusu yaptı! Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi Anonim Şirketi tarafından tahsisli sermaye artırımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu SPK’ya başvuruda bulunulduğuna dair Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a açıklama yapıldı. Haberimiz devamında firmanın yaptığı açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Birlik Mensucat gelir tablosu kar yazdı haberi için de buraya göz atılabilir.

BRMEN: Birlik Mensucat Tahsisli Sermaye Artışı SPK Başvurusu Yaptı

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz 12.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı gereği;

Şirket ana sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi ‘ne ilişkin 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde; 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 0,01-TL nominal değerde 16.437.222-TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış hasılatı 11.400.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin (“BİST”) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirketten olan nakit alacağı ile takası suretiyle Yaşar Küçükçalık ‘a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ‘na başvurulmuştur.

Saygılarımızla, ”

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
22.03.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Özet Bilgi
Tahsisli Sermaye Artışı SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
16.437.222
Ulaşılacak Sermaye (TL)
27.837.222

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920236