HEKTS: Hektaş Kar Payı Dağıtmama Kararı Kabul Edildi

HEKTS: Hektaş Kar Payı Dağıtmama Kararı Kabul Edildi

24 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

HEKTS: Hektaş kar payı dağıtmama kararı kabul edildi! Hektaş Ticaret T.A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklamada, 24.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2020 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin 17.02.2021 tarihinde alınan Şirket Yönetim Kurulu Kararının kabul edilmesine karar verildiği belirtildi. Buna göre Hektaş 2020 yılında elde ettiği kara yönelik olarak 2021 yılında temettü dağıtımı yapmayacak. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

HEKTS: Hektaş Kar Payı Dağıtmama Kararı Kabul Edildi

Hektaş’tan temettü ödemeleri ile ilgili olarak yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“ 24.03.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;

2020 Yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin 17.02.2021 tarihinde alınan Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararının kabul edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 17.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında;

1- Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 31.12.2020 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımızda oluşan 162.832.923,71 TL Dönem Karından, Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 8.141.646,19 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 154.691.277,52 TL net dağıtılabilir kâr kalmaktadır.

2- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan mali tablolarda ise; 31.12.2020 tarihi itibariyle oluşan 188.330.967 TL dönem karından Kurumlar Vergisi ve Ertelenmiş Vergi Gideri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 8.141.646,19 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 180.189.320,81 TL net dağıtılabilir kâr kalmaktadır.

3- 2020 yılı hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla,Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle 2020 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ve İmtiyazlı Pay Sahiplerine dağıtılan Temettü ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere kaydedilmesine,

4- Bu şekliyle Kâr Dağıtım Teklifinin 24 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına,

karar verilmiştir. ”

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
227.571.100,14
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
38.087.444,41
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
158.868.000
162.832.923,71
4. Vergiler ( – )
29.462.967
0
5. Net Dönem Kârı
188.330.967
162.832.923,71
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
8.141.646,19
8.141.646,19
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
180.189.320,81
154.691.277,52
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
180.189.320,81
154.691.277,52
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.094.006,55
1.094.006,55
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
181.283.327,36
155.785.284,07
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
3.057.855,66
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
177.131.465,15
154.691.277,52
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Karar Tarihi
17.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
24.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920244