ARSAN: Arsan Tekstil 65 Milyon TL’den Fazla Kar Açıkladı

ARSAN: Arsan Tekstil 65 Milyon TL’den Fazla Kar Açıkladı

16 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ARSAN: Arsan Tekstil 65 milyon TL kar açıkladı! Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından bugün (16 Şubat 2021) yapılan açıklamada 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi verildiği belirtildi. Bahse konu vergi beyannamesi ekinde yer alan şirketin gelir tablosuna göre şirket 2020 yılında 65.822.270,10 TL kar elde etti. Haberimiz devamında Arsan Tekstil’in gelir tablosu detaylarını inceleyebilirsiniz. Ayrıca Arsan Tekstil kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

ARSAN: Arsan Tekstil 65 Milyon TL’den Fazla Kar Açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

arsan-arsan-tekstil-65-milyon-tlden-fazla-kar-acikladi

” Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.”
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
CARİ DÖNEM
31.12.2020
A- BRÜT SATIŞLAR 64.393.660,49
1- Yurt İçi Satışlar 50.394.425,86
2- Yurt Dışı Satışlar 0,00
3- Diğer Gelirler 13.999.234,63
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 7.487.172,83
1- Satıştan İadeler (-) 403.609,37
2- Satış İskontoları (-) 0,00
3- Diğer İndirimler (-) 7.083.563,46
C- NET SATIŞLAR 56.906.487,66
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 47.438.798,25
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) 43.156.385,37
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 1.769.907,97
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) 2.311.745,89
4- Diğer Satışların Maliyeti 200.759,02
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 9.467.689,41
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 5.691.572,12
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 6.548,75
3- Genel Yönetim Giderleri (-) 5.685.023,37
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 3.776.117,29
F- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 78.569.034,06
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 53.726.467,80
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3- Faiz Gelirleri 1.986.898,81
4- Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
5- Menkul Kıymet Satış Kârları 0,00
6- Kambiyo Gelirleri 22.316.541,54
7- Reeskont Faiz Gelirleri 484.376,01
8- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 54.749,90
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR (-) 13.930.144,33
1- Reeskont Faiz Giderleri 290.812,40
2- Komisyon Giderleri 0,00
3- Karşılık Giderleri 0,00
4- Kambiyo Giderleri 13.510.166,54
5- Diğer Gider ve Zararlar 129.165,39
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 2.605.501,55
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.142.010,24
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.463.491,31
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 65.809.505,47
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 87.097,45
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 5.500,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 81.597,45
J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 74.332,82
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 61.428,29
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-) 12.904,53
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 65.822.270,10
K- DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL 0,00
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 65.822.270,10


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909913