BERA: Bera Holding Gelir Tablosu Açıklaması

BERA: Bera Holding Gelir Tablosu Açıklaması

16 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

BERA: Bera Holding gelir tablosu vergi beyannamesi ekinde bugün (16 Şubat 2021) sunuldu. Bahse konu tabloya göre Bera Holding 2020 yılında 27 milyon TL’den fazla zarar etti. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait brüt satış gelirleri 26.087.405,04 TL olurken; net zararı ise 27.776.125,05 TL olarak gerçekleşti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detayları yer almaktadır. Ayrıca Bera Holding sahibi kim ve yan kuruluşları nelerdir buradan göz atabilirsiniz.

BERA: Bera Holding Gelir Tablosu Açıklaması

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Bera Holding A.Ş 01.01.2020-31.12.2020 Dönemine ait Gelir Tablosu 2020 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Meram Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Ekte sunulan Gelir Tablosu, Bera Holding A.Ş tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup konsolide sonuçları içermemektedir. ”

Bera Holding’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

bera-bera-holding-gelir-tablosu-aciklamasi

BERA HOLDİNG A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU
Gelir Tablosu 2020 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine
Sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
GELİR/GİDER KALEMLERİ 31.12.2020
(TL)
A- BRÜT SATIŞLAR 26.087.405,04
YURTİÇİ SATIŞLAR 19.595.327,58
YURTDIŞI SATIŞLAR 0,00
DİĞER GELİRLER 6.492.077,46
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 0,00
SATIŞTAN İADELER(-) 0,00
SATIŞ İSKONTOLARI(-) 0,00
DİĞER İNDİRİMLER(-) 0,00
NET SATIŞLAR 26.087.405,04
C-SATIŞLARIN MALİYETİ -5.488.122,13
SAT.MAM.MALİYETİ(-) 0,00
SAT.TİC.MAL MAL.(-) -6.982,57
SAT.HİZMET MAL.(-) -5.472.326,00
DİĞ.SAT.MALİYETİ(-) -8.813,56
BRÜT SATIŞ KAR VEYA ZARARI 20.599.282,91
D-FAALİYET GİDERLERİ -18.045.108,04
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ(-) 0,00
PAZ.SAT.DAĞ.GİDERLERİ(-) 0,00
GENEL YÖN.GİDERLERİ(-) -18.045.108,04
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 2.554.174,87
F-DİĞ.FAAL.DEN OLAĞAN GEL.VE KARLAR 32.384.861,09
İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
BAĞLI ORT.DAN TEM GELİRLERİ
FAİZ GELİRLERİ 10.411.335,97
KOMİSYON GELİRLERİ
KONUSU KALMAYAN KARŞ.
MENKUL KIYMET SAT.KARLARI
KAMBİYO KARLARI 21.760.333,38
ENFLASYON DÜZELTME KARLARI
REESKONT FAİZ GELİRLERİ
DİĞ.OLAĞAN GELİR VE KARLAR 213.191,74
G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR -47.078.760,39
KOMİSYON GİDERLERİ(-)
KARŞILIK GİDERLERİ (-)
MENKUL KIYMET SAT.ZARARLARI(-) -28.071.827,63
KAMBİYO ZARARLARI(-) -18.915.511,05
REESKONT FAİZ GİDERLERİ(-)
DİĞER OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR(-) -91.421,71
H-FİNANSMAN GİDERLERİ -16.647.904,68
KISA VADELİ BOÇLANMA GİDERLERİ(-) -16.647.904,68
UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -28.787.629,11
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 1.483.704,77
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
DİĞ.OLAĞANDIŞI GEL VE KARLAR 1.483.704,77
J-OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARARLAR -472.200,71
ÇALIŞMAYAN KISIM GİD.VE ZARAR(-)
ÖNCEKİ DÖNEM GİD.VE ZARAR(-) -204.552,38
DİĞ.OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR.(-) -267.648,33
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -27.776.125,05
K-‘DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.(-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -27.776.125,05


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909910