NIBAS: Niğbaş Niğde Beton Kar Açıkladı

NIBAS: Niğbaş Niğde Beton Kar Açıkladı

16 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

NIBAS: Niğbaş Niğde Beton kar açıkladı! Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından bugün (16 Şubat 2021 Salı) yapılan açıklamada geçici vergi beyannamesi ekinde Niğde Vergi Dairesi’ne gelir tablosunun sunulduğu belirtildi. Şirketin gelir tablosuna göre; 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi içerisinde 27.492.779,78 TL’lik brüt satış geliri elde edildiği görülmektedir. Şirketin net karı ise 2020 yılı için 1.498.131,56 TL (yaklaşık 1,5 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. Borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

NIBAS: Niğbaş Niğde Beton Kar Açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

nibas-nigbas-nigde-beton-kar-acikladi

”Aşağıdaki tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre
düzenlenmemiştir”

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ‘ NİN
AYRINTILI GELİR TABLOSUDUR.

CARİ DÖNEM
31.12.2020
A- BRÜT SATIŞLAR 27.492.779,78
01. Yurtiçi Satışlar 27.492.779,78
02. Yurtdışı Satışlar
03. Diğer Gelirler
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -86.969,96
01. Satıştan İadeler (-) -13.789,00
02. Satış İskontoları (-) 0,00
03. Diğer İndirimler (-) -73.180,96
C- NET SATIŞLAR 27.405.809,82
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -24.070.816,74
01. Satılan Mamüller Maliyeti (-) -11.157.608,14
02. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -83.759,95
03. Satılan Hizmet Maliyeti (-) -12.782.108,99
04. Diğer Satışların Maliyeti (-) -47.339,66
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 3.334.993,08
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) -6.567.370,28
01. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
02. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1.593.197,15
03. Genel Yönetim Giderleri (-) -4.974.173,13
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -3.232.377,20
F- DİĞER FAALİYETL.OLAĞAN GELİR VE KARL. 3.755.143,49
01. İştiraklerden Temettü Gelirleri
02. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
03. Faiz Gelirleri 1.362.048,57
04. Komisyon Gelirleri
05. Konusu Olmayan Karşılıklar 1.368.845,08
06. Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
07. Kambiyo Karları 62.809,51
08. Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
09. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar 961.440,33
G- DİĞER FAALİYETL. GİDER VE ZARARLAR (-) -234.806,58
01. Komisyon Giderleri (-)
02. Karşılık Giderleri (-) -220.357,47
03. Menkul Kıymet Satış Zararları 0,00
04. Kambiyo Zararları (-) -14.449,11
05. Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
06. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -686.998,42
01. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -686.998,42
02. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -399.038,71
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 3.247.260,49
01. Önceki Dönem Gelir ve Karları
02. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 3.247.260,49
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -1.350.090,22
01. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) -1.088,70
02. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
03. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -1.349.001,52
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 1.498.131,56
K- DÖN.KARI VERGİ, DİĞ.Y.YÜKÜML.KARŞ. (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 1.498.131,56


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909924