ANELE: Anel Elektrik 2021 Yılında Temettü Dağıtamayacak

ANELE: Anel Elektrik 2021 Yılında Temettü Dağıtamayacak

22 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ANELE: Anel Elektrik 2021 yılında temettü dağıtamayacak! Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 2020 yılına dair hazırlanan denetimden geçmiş konsolide tablolarda dağıtılabilir dönem karı olmaması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına karar verildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmanın yaptığı açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Anel Elektrik 14 milyon dolarlık iş aldı haberi için de buraya göz atılabilir.

ANELE: Anel Elektrik 2021 Yılında Temettü Dağıtamayacak

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimizin 01 Ocak 2020 / 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından; 2020 Yılına ait yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere; 2020 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmaması hususunda Genel Kurul’ a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
13.129.867,97
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz Yoktur
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
-137.698.887
-672.956,5
4. Vergiler ( – )
-4.474.244
5. Net Dönem Kârı
-142.173.131
-672.956,5
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
168.857.068
5.753.565,8
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
670.050
670.050
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Özet Bilgi
2020 yılına ilişkin Kar Payı Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
22.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
22.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919783