KARSN: Karsan 2021 Yılında DRT Bağımsız Denetim İle Çalışacak

KARSN: Karsan 2021 Yılında DRT Bağımsız Denetim İle Çalışacak

22 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KARSN: Karsan 2021 yılında DRT Bağımsız Denetim ile çalışacak! Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre firma 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimini yaptı: DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.! Haberimiz devamında şirketten yapılan bahse konu açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca şirketten kayıtlı sermaye tavanı artırımına yönelik esas sözleşme değişikliğine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı onayı hakkında da detaylar yer almaktadır. Karsan ortaklık yapısı ve yan kuruluşları için de buraya göz atılabilir.

KARSN: Karsan 2021 Yılında DRT Bağımsız Denetim İle Çalışacak

Karsan 2021 yılı bağımsız denetim firması seçimi hakkında yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak,  Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. N1 MaslakNo1 Plaza 34398 Sarıyer  / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü’ne 304099 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)’nin Şirket’in Bağımsız Denetim şirketi olarak bir yıl süreyle seçilmesine, söz konusu seçimin ve görev süresinin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. ”

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
Tescil Tarihi
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

Karsan Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Onayı Hakkında

Konu hakkında Karsan’dan yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

” Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.03.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-2962 sayılı yazısı ile onaylanan ve akabinde gerekli izinin alınmasını teminen T.C. Ticaret Bakanlığı’na onayına sunulan Esas Sözleşme tadil tasarımız; ilgili bakanlığın 18.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062441009 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu esas sözleşme tadil metni yapılacak ilk Olağan Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. ”

Özet Bilgi
Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.02.2021
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. Maddesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri başlıklı 12. Maddesi ve Toplantı Yeri başlıklı 17. Maddesi
SPK Başvuru Tarihi
04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
05.03.2021

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919743

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919698