SNGYO: Sinpaş GYO 2021 Yılında Temettü Dağıtmayacak

SNGYO: Sinpaş GYO 2021 Yılında Temettü Dağıtmayacak

22 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

SNGYO: Sinpaş GYO 2021 yılında temettü dağıtmayacak! Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin 2020 yılı konsolide tablolarında belirtilen kar meblağının yaşanmakta olan Covid-19 salgını ve buna bağlı olarak ekonomide meydana gelen gelişmeler neticesinde ortaya çıkabilecek finansman ihtiyaçları dikkate alınarak kar payı olarak dağıtılmaması ön görülüyor. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Sinpaş GYO sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

SNGYO: Sinpaş GYO 2021 Yılında Temettü Dağıtmayacak

Sinpaş’tan yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

” Şirketimizin Yönetim Kurulu, yaşanmakta olan Covid-19 salgını ve buna bağlı olarak ekonomide meydana gelen gelişmeler neticesinde ortaya çıkabilecek finansman ihtiyaçları dikkate alınarak, Şirketimizin 31.12.2020 tarihli bireysel finansal tablolarında oluşan dönem karının dağıtılmayarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasının Genel Kurul tarafından onay verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
873.193.432
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
37.103.812,15
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar dağıtım imtiyazı bulunmamaktadır.
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
148.240.228
-86.870.289,19
4. Vergiler ( – )
0
0
5. Net Dönem Kârı
148.240.228
-86.870.289,19
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
-306.129.589,41
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
148.240.228
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
148.240.228
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
267.368
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
148.507.596
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
148.240.228
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Özet Bilgi
Genel Kurulun Kar Payı Dağıtım İşlemine İlişkin Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
26.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
22.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919704