Altın Neden Değerlidir Altın Nerelerde Kullanılır?

Altın Neden Değerlidir Altın Nerelerde Kullanılır?

13 Ocak 2020 0 Yazar: Emine Zaman

Altın neden değerli sorusunun tek bir cevabı yoktur. Altın neden değerlidir sorusu, ancak altına değer katan etkenlerin sıralanması ile cevap bulabilir. Altın neden değerli sualine cevap ararken; insanoğlunun tarih boyunca kazancını biriktirmek, tasarruf sağlamak, güç elde etmek ve bunları yaparken riski en aza indirmek gibi bir amaç güttüğünü dikkate almakta fayda var. Zaten altının bulunması ve para olarak kullanılması da bu nedenledir. Altın neden değerlidir daha yakından bakalım…

Altın Neden Değerlidir Altın Nerelerde Kullanılır?

Altın neden değerlidir sorusunun cevabını maddeler halinde kısaca sıralayalım. Altından daha değerli olan şeyler nelerdir, altından daha değerli elementler ya da altından daha değerli maddeler için de buraya göz atabilirsiniz.

  • Altın az bulunur
  • Altının iletkenliği yüksektir
  • Altın aşırı parlaktır
  • Altın işlenebilir
  • Altın saklanabilir
  • Altın uzun ömürlüdür

Altın; kimyadan takıya alışverişten teknolojiye kadar yüzlerce farklı sektörde kullanılmaktadır. Bu sektörlerin pek çoğu katma değeri yüksek sektörlerdir. Altın neden değerli sorusuna klasik şekilde cevap verdikten sonra biraz daha derinlere inmek yararlı olabilir…

Altın Neden Değerli?

Altının neden değerli olduğu yalnızca yukarıdaki maddeler ile anlatılamayacak kadar karmaşıktır. Evet yukarıdaki maddelerin her biri doğrudur, ancak eksiktir. Altın periyodik tablodaki diğer elementler ile karşılaştırıldığında, para birimi olarak kullanılmaya en müsait maddedir. İnsanoğlunun alış verişini değiş tokuş yöntemi ile yaptığı yıllarda bunun zor bir yöntem olarak kabul edilmesi neticesinde, para yerine kullanılacak bir madde arayışına girişilmiştir.

Bu durumda demirin paslanması, gümüşün renk değiştirmesi, diğer bazı metallerin zor işlenebilir olması, kiminin iletken olmaması ve kiminin de çok bulunur olması altının bu elementler arasından sıyrılarak para birimi olarak kabul edilmesini ve basılmasını sağladı. Bununla birlikte örneğin Osmanlı Devleti yüzyıllar boyunca gümü akçe basmıştır. Ancak Osmanlı gümüş akçeleri altın paralar karşısında değer kaybetmekten kurtulamamıştır.

Altın özellikle sarı rengi ile diğer elementlerden de ayrılan ve süs eşyası olarak, ziynet olarak da çok tercih edilen, kabul gören bir madde olmuştur. Altının değeri; para birimi olarak kabul görüp rezerv aracı olarak devletlerce kullanılması ile de zirveye ulaşmıştır. Altının para birimi olarak kabul görmesi ve doğal olarak değerli olmasının en büyük nedenlerinden birisi de taklit edilemez olmasıdır. Altın kolaylıkla taklit edilemeyen ve taklit edildiğinde kolayca anlaşılabilen bir maddedir. Kısaca altının değerli olmasının tek bir sebebi yoktur. Pek çok nedenden dolayı altın değerlidir ve altının pek çok nedenle desteklenen değerinin düşmesi de bu nedenlerin aynı anda ortadan kalkamayacağı göz önüne alınırsa bir hayli zordur.

Peki altından daha değerli olan şeyler nelerdir, altından daha değerli elementler ya da altından daha değerli maddeler için buraya göz atabilirsiniz.