Almanya’daki Borç İçin Türkiye’de Haciz Uygulanır Mı?

Almanya’daki Borç İçin Türkiye’de Haciz Uygulanır Mı?

23 Aralık 2019 0 Yazar: Emine Zaman

Dünyada en fazla soydaşımızın yaşadığı ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya genelinde de Türkiye’den göç eden vatandaşlar Almanlardan sonra ülkenin en büyük ikinci etnik kimliği konumunda. Milyonlarla ifade edilen gurbetçilerimizin gerek kendi aralarında ve gerekse Almanya’daki diğer yerleşiklerle ihtilafları olması, alacak-verecek davalarının ortaya çıkması yıllar içerisinde olağan bir durum olarak ortaya çıkmakta. Böylesi durumlarda; Almanya’daki borç için Türkiye’de haciz uygulanır mı, Almanya icra kanunu bu notada ne emretmektedir, Avrupa Ödeme Emri nedir, Almanya’daki banka borcu ödenmezse ne olur, Almanya kişisel iflas, Almanya şahıs iflası, Almanya’da borcum var Türkiye’deki durumumu etkiler mi gibi soruların cevaplarını derlediğim haberimizin detaylarına geçelim…

Almanya İcra Kanunu Nasıldır? Almanya’da İcra ve Almanya’daki Borç İçin Türkiye’de İcra!

Türkiye’de icra ile ilgili işlemler ayrı bir İcra Kanunu kapsamında yürütülmektedir. Bununla birlikte Almanya’da İcra Kanunu ayrıca bulunmamaktadır. Almanya’da İcra Kanunu’nun ayrı bir kanun şeklinde tasnif edilmemesi; borçluların borcundan dolayı icra ve haciz edilemeyeceği anlamına ise gelmez. Almanya’daki icra hükümleri gereğince Almanya’daki borçlunun mal varlığı takibatı Almanya genelinde ve bütün Avrupa Birliği ülkelerinde yapılabilir. İcra takibinin Türkiye’de yapılabilmesi için de iki ülke arasında gerekli iş birliği mevcuttur. Bu durum Avrupa Ödeme Emri kapsamında değerlendirilmektedir. Almanya’da kredi schufa olsa bile kullanma imkanı için buraya göz atabilirsiniz.

Avrupa Ödeme Emri Nedir?

Avrupa ödeme emri; Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki alacaklıların, yine Avrupa Birliği’ne üye diğer ülkelerdeki borçlulardan alacağının takibatının yapılabilmesine imkan tanıyan özel bir yasal süreçtir. Bu sayede Avrupa genelinde borç alacak takibi sınırlar ötesinde gerçekleştirilebilmektedir. Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında Avrupa Birliği’ne üye olmasa dahi uygulamada Türkiye’de Avrupa Ödeme Emri kapsamında hareket etmektedir.

Almanya’daki Banka Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Almanya’daki banka borcu ödenmezse kişinin gelir tespitine gidilir. Varsa diğer banka hesaplarındaki mevduatlara bloke konulur. Bunlar yoksa aylık geliri ile orantılı olarak yasal kesinti uygulanır. Aylık düzenli geliri de olmayan borçlunun mallarına haciz konulabilir. Üzerinde herhangi bir malı da bulunmayan kişi “Almanya’da kişisel iflas” yani Verbraucherinsolvenz verebilir. Almanya’da borçlunun borcunu ödeyememesi ancak kişisel iflas ya da şahıs iflası ile mümkündür. Bu durum; Almanya’da bireysel konkordato, şahıs iflası ya da gerçek kişinin iflası olarak adlandırılmaktadır. Ancak Almanya’da şahıs iflası vermek borçtan tamamen kurtulmak anlamına da gelmemektedir. Almanya’da kişisel iflas açıklayan kişinin sonraki 30 yıl boyunca elde edeceği gelirler, kendisine kalacak miras vb. gibi durumlar kişisel iflasın kaldırılması kararını doğurabilir.

Almanya’da Borcum Var Türkiye’deki Durumumu Etkiler Mi?

Türkiye hali hazırda Avrupa Birliği üyesi olmadığı için Avrupa Ödeme Emri kapsamında direkt bağlayıcı hükümleri bulunmayan konumdadır. Bununla birlikte Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında çalışmalar yapan Türkiye genellikle Avrupa ülkelerinden gelen icra taleplerini dikkate almaktadır. Buna ek olarak; Almanya’daki 3 milyonu aşkın gurbetçi arasında yüzlerce avukat bulunmaktadır. Almanya’da görev yapan Türkiye’den göç eden ya da Türk kökenli avukatlar Türkiye’deki meslektaşları ile anlaşarak alacaklı lehine takibat yöntemine gidebilmektedirler. Schufam var kredi lazım diyenler Almanya’da kredi seçenekleri için buraya göz atabilirler.

Almanya’daki Borç İçin Türkiye’de Haciz Uygulanır Mı?

Almanya’daki borç için Türkiye’deki mal varlığına haciz gelme olasılığı; alacaklının takibatı ile doğru orantılıdır. Borçlunun üzerinde Almanya’da ya da herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde mal bulunuyor ise; Alman yasaları Alman Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (Zivilprozessordnung) kapsamında gerek ilamsız icra takibi Mahnverfahren (ilamsız takip usulü) ve gerekse alacak davası yolu ile takip yapılabilmektedir. Yasal yollarla icra emri (Vollstreckungsbescheid) çıkartmayı başaran alacaklı borçluya haciz (Pfändung) işlemi yaptırabilmektedir.

Almanya’da ya da Avrupa Ödeme Emri kapsamında Avrupa Birliği’nin herhangi bir ülkesinde mal varlığı bulunmayan borçludan alacağını tahsil etmek isteyen Almanya’daki yerleşikler; borçlunun Türkiye’deki mal varlığını araştırma yoluna gidebilmektedirler. Bunun için de Almanya’daki avukatlara müracaat ederek onların Türkiye’de anlaşmalı olduğu avukatlar aracılığı ile borçlunun mal varlığı tespiti için çalışma içerisine girmektedirler.