ALCAR: Alarko Carrier Gelir Tablosunu Açıkladı

ALCAR: Alarko Carrier Gelir Tablosunu Açıkladı

16 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ALCAR: Alarko Carrier gelir tablosunu açıkladı! Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından bugün (16 Şubat 2021) yapılan açıklamada Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosunun da sunulduğu belirtildi. Alarko Carrier gelir tablosuna göre şirket; 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde 824.810.740,10 TL brüt satış yapmış ve dönemi 81.105.059,74 TL karla kapatmıştır. Haberimiz devamında şirketin takribi 81 milyon TL net kar elde ettiği dönemin gelir tablosu detaylarını inceleyebilirsiniz. Ayrıca Alarko Carrier ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

ALCAR: Alarko Carrier Gelir Tablosunu Açıkladı

Şirket gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

alcar-alarko-carrier-gelir-tablosunu-acikladi-2021-temettu-kar-payi

ALARKO CARRİER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ
AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

A – BRÜT SATIŞLAR 824.810.740,10
1- Yurt İçi Satışlar 680.588.748,50
2- Yurt Dışı Satışlar 140.388.768,39
3- Diğer Gelirler 3.833.223,21
B – SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 17.058.194,35
1- Satıştan İadeler (-) 6.763.989,28
2- Satış İskontoloarı (-) 10.294.205,07
3- Diğer İndirimler (-) 0,00
C – NET SATIŞLAR 807.752.545,75
D – SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 592.645.156,94
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) 226.545.696,07
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 307.462.828,62
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) 46.380.304,10
4- Diğer Satışların Maliyeti (-) 12.256.328,15
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI 215.107.388,81
E – FAALİYET GİDERLERİ (-) 115.062.005,81
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 5.864.412,22
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 83.956.754,47
3- Genel Yönetim Giderleri (-) 25.240.839,12
FAALİYET KARI veya ZARARI 100.045.383,00
F – DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR 57.897.339,87
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3- Faiz Gelirleri 4.460.332,62
4- Komisyon Gelirleri 0,00
5- Konusu Kalmıyan Karşılıklar 2.929.424,37
6- Menkul Kıymet Satış Karları 174.905,35
7- Kambiyo Karları 47.951.167,13
8- Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
9- Reeskont Faiz Gelirleri 2.200.351,65
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 181.158,75
G – DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-) 47.096.336,42
1- Komisyon Giderleri (-) 3.299.435,64
2- Karşılık Giderleri (-) 1.226.695,24
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
4- Kambiyo Zararları (-) 11.947.563,09
5- Reeskont Faiz Giderleri (-) 3.440.344,22
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları 0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 27.182.298,23
H – FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 30.048.701,20
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 30.048.701,20
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR veya ZARAR 80.797.685,25
I – OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR 904.294,80
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 904.294,80
J – OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR 596.920,31
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 596.920,31
DÖNEM KARI veya ZARARI 81.105.059,74
K – DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜK.KARŞILIĞI (-)
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 81.105.059,74
Gelir Tablomuz Geçici Vergi Beyannamemiz ekinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910211