ENKAI: Enka İnşaat Gelir Tablosu 2 Milyarı Aşkın Kar Yazdı

ENKAI: Enka İnşaat Gelir Tablosu 2 Milyarı Aşkın Kar Yazdı

16 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ENKAI: Enka İnşaat gelir tablosu 2 milyarı aşkın kar yazdı! Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından bugün (16 Şubat 2021) yapılan açıklamada; İstanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne verilen geçici vergi beyannamesi ekinde yer alan gelir tablosu kamuoyu ile paylaşıldı. Enka İnşaat gelir tablosuna göre şirket 2020 yılını 2,377,583,055.55 TL net kar ile kapattı. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylandırılmıştır. Enka İnşaat ortaklık yapısı ve yan kuruluşları için de buraya göz atabilirsiniz.

ENKAI: Enka İnşaat Gelir Tablosu 2 Milyarı Aşkın Kar Yazdı

Firmanın gelir tablosu şu şekildedir:

enkai-enka-insaat-gelir-tablosu-2-milyari-askin-kar-yazdi

ENKA İNŞAAT ve SANAYİ A.Ş

GELİR TABLOSU (TL) INCOME STATEMENT (TL) 31.12.2020
A BRÜT SATIŞLAR GROSS SALES 556,702,659.17
1 YURTİÇİ SATIŞLAR DOMESTIC SALES 162,352,737.79
2 YURTDIŞI SATIŞLAR EXPORT SALES 394,349,921.38
C NET SATIŞLAR NET SALES 556,702,659.17
D SATIŞLARIN MALİYETİ (-) COST OF SALES (-) 286,889,083.21
2 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) COST OF TRADE GOODS SOLD (-) 65,363,286.72
3 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) COST OF SERVICES RENDERED (-) 221,525,796.49
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI GROSS PROFIT or LOSS 269,813,575.96
E FAALİYET GİDERLERİ (-) OPERATING EXPENSES (-) 226,352,222.52
1 TASARIM MERKEZI GIDERLERI (-) DESIGN CENTER EXPENSES (-) 17,016,100.50
2 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) MARKETING SALES AND DISTRIBUTION COSTS (-) 69,577,485.48
3 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) GENERAL ADMINISTRATIVE EXPENSES (-) 139,758,636.54
FAALİYET KARI veya ZARARI PROFIT FROM OPERATIONS 43,461,353.44
F DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR OTHER OPERATING INCOME AND PROFIT 4,011,822,497.87
1 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ DIVIDEND INCOME FROM AFFILIATES 52,149,869.25
2 BAGLI ORTAKLIK. TEMETTÜ GELİRLERİ DIVIDEND INCOME FROM SUBSIDIARIES 1,597,104,786.50
3 FAİZ GELİRLERİ INTEREST INCOME 94,650,396.75
6 MENKUL KIYMET SATIŞ KARI INCOME FROM SALES OF MARKETABLE SECURITIES 1,078,658,491.36
7 KAMBİYO KARLARI FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCE INCOME 1,184,744,428.57
10 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR OTHER INCOME AND PROFIT 4,514,525.44
G DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) OTHER OPERATING EXPENSE AND LOSS (-) 1,429,855,002.77
3 MENKUL KIYMET SATIS ZARARLARI (-) MARKETABLE SECURITIES SALES LOSS (-) 387,705,325.11
4 KOMBİYO ZARARI (-) FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCE EXPENSE (-) 946,185,557.55
7 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) OTHER EXPENSE AND LOSSES (-) 95,964,120.11
H FİNANSMAN GİDERLERİ (-) FINANCE EXPENSES (-) 57,327,339.58
1 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) SHORT TERM BORROWING EXPENSES (-) 57,327,339.58
OLAĞAN KAR veya ZARARI ORDINARY PROFIT or LOSS 2,568,101,508.96
I OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR EXTRAORDINARY INCOME AND PROFIT 3,321,143.81
1 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR PREVIOUS PERIOD INCOME AND PROFIT 0.00
2 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR OTHER EXTRAORDINARY INCOME AND PROFIT 3,321,143.81
J OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) EXTRAORDINARY EXPENSE AND LOSSES (-) 17,522,763.29
2 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) PREVIOUS PERIOD INCOME AND PROFIT (-) 0.00
3 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) OTHER EXTRAORDINARY INCOME AND PROFIT (-) 17,522,763.29
DÖNEM KARI veya ZARARI PROFIT FROM OPERATIONS BEFORE TAXES 2,553,899,889.48
K DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK TAX AND OTHER LEGAL LIABILITIES ON PROFIT 176,316,833.93
DÖNEM NET KARI veya ZARARI NET PROFIT FROM OPERATIONS 2,377,583,055.55

YUKARIDAKİ TABLO BEYANNAME EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SPK MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.
THE ABOVE TABLE HAS BEEN PRESENTED AS ANNEX TO THE PROVISIONAL TAX DECLARATION AND HAS NOT BEEN PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE CAPITAL MARKET REGULATIONS


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910195