BASCM: Baştaş Başkent Çimento Gelir Tablosunu Açıkladı

BASCM: Baştaş Başkent Çimento Gelir Tablosunu Açıkladı

16 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

BASCM: Baştaş Başkent Çimento gelir tablosunu açıkladı! Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından bugün (16 Şubat 2021) yapılan açıklamada geçici vergi beyannamesinin Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Elmadağ Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne sunulduğu ve ekinde gelir tablosunun yer aldığı belirtildi. Baştaş Başkent Çimento gelir tablosuna göre; 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde şirket 431.923.839,21 TL brüt satış geliri elde etti. Dönem 12.550.832,22 TL net zarar ile tamamlandı. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı olarak yer almaktadır. Ayrıca Baştaş Başkent Çimento kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

BASCM: Baştaş Başkent Çimento Gelir Tablosunu Açıkladı

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

bascm-bastas-baskent-cimento-gelir-tablosunu-acikladi

‘AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ
DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE
DÜZENLENMEMİŞTİR ”
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GELİR TABLOSU
31.12.2020
BRÜT SATIŞLAR 431.923.839,21
YURTİÇİ SATIŞLAR
DİĞER GELİRLER
431.774.550,67
149.288,54
SATIŞ İNDİRİMLERİ -52.327.604,14
SATIŞ İSKONTOLARI
DİĞER İNDİRİMLER
-15.722.803,27
-36.604.800,87
NET SATIŞLAR 379.596.235,07
SATIŞLARIN MALİYETİ -351.412.786,20
SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ
DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ
-341.179.482,29
-10.233.303,91
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 28.183.448,87
FAALİYET GİDERLERİ -38.383.288,49
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
-9.674.818,81
-28.708.469,68
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -10.199.839,62
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 24.946.322,17
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
FAİZ GELİRLERİ
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
KAMBİYO KARLARI
MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
REESKONT FAİZ GELİRLERİ
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR
0,00
3.009.856,55
0,00
16.091.879,66
0,00
1.601.636,30
4.242.949,66

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR -16.956.378,77
KARŞILIK GİDERLERİ
KAMBİYO ZARARLARI
REESKONT FAİZ GİDERLERİ
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
-3.709.140,56
-10.684.053,52
0,00
-2.563.184,69
FİNANSMAN GİDERLERİ -10.324.898,89
KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ -10.324.898,89
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -12.534.795,11
OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 57.897,03
DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 57.897,03
OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR -73.934,14
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI
DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR
-73.934,14
0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -12.550.832,22