AKSUE: Aksu Enerji Gelir Tablosu Zarar Yazdı

AKSUE: Aksu Enerji Gelir Tablosu Zarar Yazdı

2 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

AKSUE: Aksu Enerji gelir tablosu zarar yazdı! Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020/31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net -10.526.771,49 TL zarar yazdı. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı olarak yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa hizmet sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

AKSUE: Aksu Enerji Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Aksu Enerji’nin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

aksue-aksu-enerji-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2020-2021-temettu-kar-payi-ne-kadar-zaman

AŞAĞIDAKİ TABLO 2020/03 DÖNEM GEÇİCİ VERİ BEYANNAMESİ EKİNDE
VERGİ DAİRESİNE E-BEYANNAME ARACILIĞI İLE SUNULMUŞ OLUP,
SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2020 AYRINTILI GELİR TABLOSU

2020/12
A-BRÜT SATIŞLAR 14.515.473,67
1-Yurt İçi Satışlar 14.449.926,15
2-Yurt Dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler 65.547,52
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( – ) 152.658,30
1-Satıştan İadeler ( – ) 152.658,30
2-Satıştan İskontalar ( – )
3-Diğer İndirimler ( – )
C-NET SATIŞLAR 14.362.815,37
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( – ) 10.519.750,20
1-Satılan Mamüller Maliyeti ( – ) 10.476.566,45
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( – )
3-Satılan Hizmet Maliyeti ( – ) 43.183,75
4-Diğer Satışların Maliyeti ( – )
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 3.843.065,17
E-FAALİYET GİDERLERİ 1.927.899,71
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( – )
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3-Genel Yönetim Giderleri ( – ) 1.927.899,71
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 1.915.165,46
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 3.855.525,75
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri 289.681,06
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 25.679,64
6-Menkul Kıymet Satış Karları 25.008,46
7-Kambiyo Karları 2.735.617,37
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 779.539,22
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 15.962.297,63
1-Komisyon Giderleri ( – )
2-Karşılık Giderleri ( – )
3-Menkul Kıymet Satış Zararları ( – )
4-Kambiyo Zararları ( – ) 15.962.297,63
5-Reeskont Faiz Giderleri ( – )
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar ( – )
H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( – ) 140.567,89
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 140.567,89
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( – )
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -10.332.174,31
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 121.152,26
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 121.152,26
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – ) 315.749,44
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( – )
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( – )
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( – ) 315.749,44
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -10.526.771,49
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -10.526.771,49


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910472