UTPYA: Utopya Gelir Tablosu 54 Milyon TL Zarar Yazdı

UTPYA: Utopya Gelir Tablosu 54 Milyon TL Zarar Yazdı

2 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

UTPYA: Utopya gelir tablosu 54 milyon TL zarar yazdı! Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 54.956.138,88 TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Utopya Turizm İnşaat kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

UTPYA: Utopya Gelir Tablosu 54 Milyon TL Zarar Yazdı

Utopya’nın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

utpya-utopya-gelir-tablosu-54-milyon-tl-zarar-yazdi-2020-2021-ne-kadar-temettu-kar-payi

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
Cari Dönem
(2020)
A. Brüt Satışlar 47.429.760,70
. 1. Yurtiçi Satışlar 46.169.252,13
. 3. Diğer Gelirler 1.260.508,57
B. Satış İndirimleri (-) 611.954,08
. 1. Satıştan İadeler (-) 611.954,08
C.Net Satışlar 46.817.806,62
D. Satışların Maliyeti (-) 39.126.742,61
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 39.126.742,61
Brüt Satış Karı veya Zararı 7.691.064,01
E. Faaliyet Giderleri (-) 6.030.370,24
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 1.335.942,74
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 4.694.427,50
Faaliyet Karı veya Zararı 1.660.693,77
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 46.264.648,76
. 3. Faiz Gelirleri 2.521.028,78
. 7. Kambiyo Karları 43.743.619,98
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 93.230.820,53
. 4. Kambiyo Zararları (-) 93.230.820,53
H. Finansman Giderleri (-) 9.735.209,72
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.593.444,72
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 7.141.765,00
Olağan Kar veya Zarar -55.040.687,72
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 178.700,23
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 178.700,23
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 94.151,39
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 94.151,39
Dönem Karı veya Zararı -54.956.138,88
Dönem Net Karı veya Zararı -54.956.138,88


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910471