ITTFH: İttifak Holding Gelir Tablosu Kar Yazdı

ITTFH: İttifak Holding Gelir Tablosu Kar Yazdı

2 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ITTFH: İttifak Holding gelir tablosu kar yazdı! İttifak Holding Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde firmanın gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 49,468,586.28 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında İttifak Holding’in gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

ITTFH: İttifak Holding Gelir Tablosu Kar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

ittfh-ittifak-holding-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-temettu-kar-payi-ne-kadar-zaman-temettu

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
31.12.2020 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

( Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup,
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.)

31.12.2020

A- BRÜT SATIŞLAR 20,355,302.13
1. Yurtiçi Satışlar 20,355,302.13
2. Yurtdışı Satışlar
3. Diğer Gelirler
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 126,772.59
1. Satıştan İadeler (-) 126,772.59
2. Satış İskontoları (-)
3. Diğer İndirimler (-)
C- NET SATISLAR 20,228,529.54
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 9,246,321.74
1. Satılan Mamüller Maliyeti (-)
2. Satılan Ticari Mallar maliyeti (-)
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 9,246,321.74
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 10,982,207.80
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 10,958,255.59
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 10,958,255.59
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 23,952.21
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR 4,599,451.46
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3. Faiz Gelirleri 4,312,550.26
4. Komisyon Gelirleri
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar
6. Menkul Kıymet Satış Karları
7. Kambiyo Karları 26,623.00
8. Reeskont Faiz Gelirleri
9. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar 260,278.20
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) 23,188.63
1. Komisyon Giderleri
2. Karşılık Giderleri
3. Menkul Kıymet Satış Zararları
4. Kambiyo Zararları 23,188.63
5. Reeskont Faiz Giderleri
6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 757,029.44
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 757,029.44
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 3,843,185.60
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 54,035,465.80
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 54,035,465.80
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 8,410,065.12
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 8,410,065.12
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 49,468,586.28
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YAS.YÜKÜM.KARŞ.(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 49,468,586.28


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910493