Akaryakıt Dağıtım Sektöründen Alınan Vergi 88 Milyar Liraya Yaklaştı!

Akaryakıt Dağıtım Sektöründen Alınan Vergi 88 Milyar Liraya Yaklaştı!

12 Ekim 2019 0 Yazar: Suat Bulut

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) akaryakıt dağıtım sektörüne ilişkin verileri yayımladı. Verilere göre 2018 yılında akaryakıt dağıtım sektöründen alınan vergi 88 milyar liraya yaklaştı. Bununla birlikte akaryakıt sektör büyüklüğünün parasal değeri 209,6 milyar Türk Lirası kadar. Akaryakıt sektörüne ilişkin yayımlanan veriler haberin devamında yer almaktadır.

Akaryakıt Dağıtım Sektöründen Alınan Vergi 88 Milyar Liraya Yaklaştı!

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) akaryakıt dağıtım sektörüne yönelik araştırma sonuçlarını “2018 sektör raporu” kapsamında yayımladı. 2018 sektör raporu sonuçlarına göre akaryakıt dağıtım sektörü parasal büyüklüğü 209,6 milyar Türk Lirası kadardır. Türkiye’de akaryakıt ve LPG sektörlerinden sağlanan dolaylı vergilerin toplamı tüketime bağlı olarak 2018 yılına kadar her yıl artış göstermiştir. 2018 yılında ise uygulamaya koyulan eşel mobil sistemi sayesinde sektörden sağlanan dolaylı vergilerde düşüş yaşanmıştır. 2018 yılındaki düşüş yaklaşık yüzde 5,4 seviyesindedir.

Tüketim verileri üzerinden hesaplama gerçekleştirildiğinde akaryakıt dağıtım sektöründen sağlanan dolaylı vergiler geçtiğimiz yıl 87,7 milyar lira oldu. Söz konusu meblağın 56,3 milyar TL’si ÖTV, 31,4 milyar lirasını ise KDV oluşturuyor. PETDER verilerine göre sektör ürünlerinden sağlanan toplam dolaylı vergideki en büyük pat motorinin oldu. Akaryakıt sektörüne ilişkin son düzenlemeler hakkında bilgi için buraya göz atabilirsiniz.

Söz konusu raporda yer alan bilgilere göre 2018 yılında akaryakıt tüketiminde düşüş yaşanmıştır. Toplam akaryakıt tüketiminde geçtiğimiz yıl yüzde 2,4 azalış kaydedilerek 26,7 milyon ton şeklinde gerçekleşti. 2010 yılından bu yana akaryakıt sektöründe ilk kez azalış gerçekleşmiş oldu. 2018 yılı verilerine göre akaryakıt sektöründe en fazla tüketilen ürün yüzde 89,8’lik oran ile motorin olmuştur. 2018 yılında madeni yağ tüketiminde azalma görülmüştür. Madeni yağ tüketimindeki azalma yüzde 14,04 ile 410,579 şeklinde gerçekleşmiştir.