ADEL: Adel Temettü Ödemesi 2021 Sonbaharında

ADEL: Adel Temettü Ödemesi 2021 Sonbaharında

25 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ADEL: Adel temettü ödemesi 2021 Sonbaharında! Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre şirket; 2020 yılında elde ettiği net kar ile ilgili olarak 2021 yılı sonbaharında kar payı dağıtımı yapmayı ön görüyor. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Adel sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ADEL: Adel Temettü Ödemesi 2021 Sonbaharında

Adel’den kar payı ödemeleri ile ilgili olarak yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“ Şirket Yönetim Kurulu 24.03.2021 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi kapsamında hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu’nda yasal kayıtlara göre Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olmaması sebebiyle, dağıtılması öngörülen diğer kaynak olarak geçmiş yıl karlarından 15.001.875,00 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,635 TL tutarında brüt %63,5 oranında ve 1 TL. nominal değerli beher hisseye karşılık 0,53975 TL. tutarında net %53,98 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü ödeme tarihinin 30.09.2021 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım önerisinin 15.04.2021 tarihinde yapılacak Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
23.625.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.725.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
3.724.330
8.674.262,25
4. Vergiler ( – )
1.810.103
0
5. Net Dönem Kârı
1.914.227
8.674.262,25
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
20.733.398,73
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.914.227
-12.059.136,48
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.914.227
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.500.187,5
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
15.001.875
15.001.875
Karar Tarihi
24.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
15.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920272