1946 Krizi Nedir Türkiye 1946 Ekonomik Krizi

1946 Krizi Nedir Türkiye 1946 Ekonomik Krizi

23 Mayıs 2020 0 Yazar: Emine Zaman

Ülkemizin kurucu Gazi Mustafa Kemal’in vefatından henüz 1 yıl geçmişti ki; dünya yeni bir savaşla yüz yüze geldi. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından ağır antlaşmalar imzalayan taraflardan Almanya’nın tetikleyicisi olduğu 2. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi ile ekonomik anlamda da global çapta bir daralma yaşanmaya başladı. 1939 yılından 1950’lere kadar devam eden bu süreç; tüm dünya ülkelerini olduğu gibi Türkiye’yi de olumsuz anlamda etkiledi. Bu dönemde patlar veren 1946 krizi nedir Türkiye 1946 ekonomik krizi nasıl gerçekleşti daha yakından bakalım.

Ülkemiz 1940’lı yıllarda tam anlamıyla sanayileşememişti. Gelirinin büyük kısmını tarım ve hayvancılıktan sağlamaktaydı. İkinci Dünya Savaşı’nın çıkması nedeniyle yaşı uygun, askere alınabilecek kişilerin tamamı, ülkemiz 2. Dünya Savaşı’na katılmasa dahi askere alınmıştı. Savaşın ne yönde ilerleyeceğinin kestirilememesi bunda büyük bir etkendi. Bunun üzerine çalışabilecek yetişkin iş gücünden büyük oranda yoksun kalan Türkiye ekonomisi, savaş koşullarının da etkisiyle büyük bir daralma yaşamıştır. Söz konusu yıllar; Anadolu’nun pek çok bölgesinde halen “kıtlık yılları” olarak anılmaktadır. Bu koşullarda 1946 yılında yaşanan derin ekonomik çöküntü 1946 krizi, ya da 1946 ekonomik krizi olarak adlandırılmıştır.

1946 Krizi Nedir? 1946 Ekonomik Krizi Sebepleri

1946 ekonomik krizi nedir sorusuna kısaca yazımızın ilk bölümünde cevap verdikten sonra; 1946 ekonomik krizi sebeplerini maddeler halinde sıralayalım. 1946 ekonomik krizi sebepleri şunlardır.

  • Dünya Savaşı nedeniyle yaşanan global ekonomik daralma.
  • Dünya Savaşı nedeniyle Türkiye’nin yetişmiş iş gücünün askere alınması.
  • İş başındakilerin süreci doğru okuyamaması ve verilen yanlış kararlar.
  • 7 Eylül 1946 tarihinde yapılan devalüasyon.

7 Eylül 1946 tarihinde yapılan devalüasyon, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk devalüasyon olarak kayıtlara geçmiştir. Resmi olarak hükümet tarafında alınan karar ile 1946 yılındaki dolar kuru 1,29 Türk Lirası’ndan 2,80 Türk Lirası’na yükseltilmiştir.

Bu karar sonrasında ithalat üzerindeki yasakların pek çoğu kaldırılmıştır. Türk Lirası’ndaki devalüasyon nedeniyle ithalatın artmayacağı düşünülse de durum böyle olmamış ve ithalat ihracatı katlayacak seviyede artış göstermeye başlamıştır.

Türk Lirası’na yapılan ilk devalüasyon geniş kesimler tarafından eleştirilmiştir. Zira savaştan çıkan Avrupa’nın Türkiye’den gıda maddesi almaktan başka çaresi yoktu. Kıta Avrupası’nın bu durumunu ekonomik olarak yeterli oranda faydaya dönüştürme fırsatı, Türk Lirası’nda yapılan devalüasyon ile kaçırılmıştır.

1946 Krizi Sonuçları Nelerdir? 1946 Ekonomik Krizi Sonuçları!

1946 ekonomik krizi, o dönemlerde çocuk ya da genç olanlar tarafından halen ülkemizde anımsanmaktadır. Kıtlık yılları olarak anılan dönem sonrasında yapılan 1950 seçimlerinde halk faturayı tek parti iktidarına, yani Cumhuriyet Halk Partisi’ne çıkarmıştır. Bu nedenle 1950 seçimlerini Adnan Menderes Başbakanlığında Adalet Partisi ezici çoğunlukla kazanmıştır. 1946 Krizi Nedir Türkiye 1946 Ekonomik Krizi; Ülkemizin yaşadığı tüm ekonomik krizlere buradan göz atabilirsiniz.