ZRGYO: Ziraat GYO Temettü Ödemesi 28 Haziran 2022’de

ZRGYO: Ziraat GYO Temettü Ödemesi 28 Haziran 2022’de

26 Haziran 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ZRGYO: Ziraat GYO temettü ödemesi 28 Haziran 2022’de… Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklamada; şirketin 2021 yılında elde ettiği net gelirden paydaşlarına yapacağını duyurduğu kar payı ödemesinin 28 Haziran 2022 Salı günü gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Şirketten yapılan açıklama detaylı şekilde haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

ZRGYO: Ziraat GYO Temettü Ödemesi 28 Haziran 2022’de

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nden 2022 temettü ödemesi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Yönetim Kurulumuzun Şirketin 2021 yılı kârının 30.06.2022 tarihine kadar ekli tabloda yer alan şekilde dağıtılması teklifi, 5 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Bu kapsamda; kesinleşen nakit kâr payı hak kullanım tarihi 28.06.2022 olarak belirlenmiştir. ”

*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.322.014.888
156.706.558,22
4. Vergiler ( – )
1.772.627
0
5. Net Dönem Kârı
1.320.242.261
156.706.558,22
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
7.835.327,91
7.835.327,91
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.312.406.933,09
148.871.230,31
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.312.406.933,09
148.871.230,31
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
14.887.123,03
14.887.123,03
* Nakit
14.887.123,03
14.887.123,03
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.297.519.810,06
133.984.107,28
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0