VERUS: Verusa Holding 2022’de Temettü Dağıtacak Mı?

VERUS: Verusa Holding 2022’de Temettü Dağıtacak Mı?

28 Mayıs 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

VERUS: Verusa Holding 2022’de temettü dağıtacak mı? Verusa Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 27 Mayıs 2022 Cuma günü gerçekleştirdiği toplantıda; 2021 yılında elde ettiği net kardan yatırımcılarına kar payı dağıtma kararı aldı. Yönetim Kurulu’nun aldığı karar önümüzdeki genel kurula sunulacak. Verusa Holding paydaşlarına; şirketin çıkarılmış sermayenin %3,50’i oranında toplam 2.450.000 TL kar payı dağıtmayı planlıyor. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

VERUS: Verusa Holding 2022’de Temettü Dağıtacak Mı?

Verusa Holding Anonim Şirketi’nden 2022 kar payı dağıtımı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 27.05.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında,

Şirketimiz kar dağıtım politikamız kapsamında, ekte sunulan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, şirketimiz çıkarılmış sermayenin %3,50’i oranında toplam 2.450.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. ”

VERUSA HOLDİNG A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
70.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.271.214,66
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
307.762.865
113.544.319,97
4. Vergiler ( – )
12.287.255
175.422,95
5. Net Dönem Kârı
192.988.743
113.368.897,02
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
5.668.444,85
5.668.444,85
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
187.320.298,15
107.700.452,17
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
187.320.298,15
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
187.320.298,15
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
2.450.000
* Nakit
2.450.000
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
184.870.298,15
105.250.452,17
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0