VERTU: Verusaturk 2022 Temettü Dağıtımı Ne Kadar?

VERTU: Verusaturk 2022 Temettü Dağıtımı Ne Kadar?

30 Mayıs 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

VERTU: Verusaturk 2022 temettü dağıtımı ne kadar? Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılında şirketin elde ettiği net kardan şirket paydaşlarına 2022 yılında kar payı dağıtılmasına karar verildi. 27 Mayıs 2022 Cuma günü şirketin yönetim kurulu tarafından alınan karar genel kurula sunulacak. Dağıtılacak temettü miktarı şirketin ödenmiş sermayesinin yüzde 10’u (5.200.000) TL olarak belirlendi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

VERTU: Verusaturk 2022 Temettü Dağıtımı Ne Kadar?

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nden 2022 yılı temettü dağıtımı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimizin 27.05.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında,

Şirketimiz kar dağıtım politikası kapsamında, ekte sunulan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, şirketimiz çıkarılmış sermayenin %10,00’u oranında toplam 5.200.000 TL (brüt = net) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. ”

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
52.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
7.355.087,11
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.152.537.405
29.647.711,34
4. Vergiler ( – )
0
0
5. Net Dönem Kârı
1.152.537.405
29.647.711,34
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
1.482.385,57
1.482.385,57
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.151.055.019,43
28.165.325,77
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
1.151.055.019,43
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.151.055.019,43
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
2.600.000
* Nakit
2.600.000
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
2.600.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
260.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.145.595.019,43
25.305.325,77
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0