ULKER: Ülker Temettü Dağıtımı 2021 Mayıs Ayında Yapılacak

ULKER: Ülker Temettü Dağıtımı 2021 Mayıs Ayında Yapılacak

26 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ULKER: Ülker temettü dağıtımı 2021 Mayıs ayında yapılacak… Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 2020 yılında elde edilen net kara binaen yapılacak kar payı dağıtımının 25 Mayıs 2021 günü gerçekleştirileceği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detayları yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Ülker ortaklık yapısı nasıl sahibi kim buradan göz atılabilir.

ULKER: Ülker Temettü Dağıtımı 2021 Mayıs Ayında Yapılacak

Ülker’den yapılan açıklamaya göre 2021 yılı kar payı dağıtımı tarihleri şu şekildedir:

  • Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen) – 25.05.2021
  • Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen) – 25.05.2021
  • Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih – 27.05.2021
  • Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih – 26.05.2021
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
342.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
147.920.090,82
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.263.287.870
686.293.073
4. Vergiler ( – )
246.872.592
133.075.287
5. Net Dönem Kârı
1.016.415.278
553.217.785
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.016.415.278
553.217.785
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
1.016.415.278
553.217.785
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
28.816.571
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.045.231.849
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
276.600.000
0
* Nakit
276.600.000
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
25.950.000
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
713.865.278
250.667.785
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930971