TSPOR: Trabzonspor Çıkarılmış Sermayesini Artırdı

TSPOR: Trabzonspor Çıkarılmış Sermayesini Artırdı

17 Ocak 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

TSPOR: Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi 2 Aralık 2020 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararı neticesinde sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu SPK’ya başvuru yapmış ve 24 Aralık 2020 tarihinde SPK onayı almıştı. Şirketin 236.390.631.-TL olan çıkarılmış sermayesi 263.609.369.-TL bedelli artırılarak 500.000.000.-TL’ye çıkarıldığı 15 Ocak 2021 itibari ile Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a bildirildi. Trabzonspor kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

TSPOR: Trabzonspor Çıkarılmış Sermayesi 500 Milyon TL Oldu!

Yapılan bedelli sermaye artırımı ile ilgili olarak Trabzonspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 500.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 236.390.631.-TL olan çıkarılmış sermayesi 263.609.369.-TL bedelli artırılarak 500.000.000.-TL’ye çıkarılmıştır.

Sermaye artırımının yeni pay alma hakkı kullanımı sürecinde, A grubu paylarımızın 134.441.645,980 TL (tamamı) ve B grubu paylarımızdan 128.124.385,556 TL nominal tutarda satış yapılmıştır. Kalan B grubu paylar 13-14.01.2021 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş., Birincil Piyasa’da satışa sunulmuş ve bu satış işlemi sonucunda 1.043.337,464 adet paya karşılık 2.741.588,46 TL satış gerçekleştirilmiştir.

Artırılan 263.609.369.-TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (28.12.2020 – 11.01.2021) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 262.566.134,75 TL, kalan 1.043.337,464 TL nominal tutardaki payların Borsa İstanbul A.Ş., Birincil Piyasa’da satışından ise 2.741.588,46 TL olmak üzere toplam 265.307.723,21 TL fon girişi sağlanmış ve sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 15.01.2021 tarihli kararı ile;

1) Şirketimiz esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. Maddesi ile “Paylar” başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

2) Şirketimiz esas sözleşmesinin tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına,

3) Şirketimiz esas sözleşmesinin sermaye artırımı ile ilgili maddelerinin yeni şeklinin, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18. Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tescil ve ilanına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.