DOCO: Do & Co Olağanüstü Genel Kurul’u Yapıldı!

DOCO: Do & Co Olağanüstü Genel Kurul’u Yapıldı!

16 Ocak 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

DOCO: Do & Co Olağanüstü Genel Kurul’u Yapıldı! DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nı 15 Ocak 2021 Cuma Günü Mahlerstraße 9, 1010 Viyana” adresinde, hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda saat 12.00’de (VIE) gerçekleştirdiğini açıkladı. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda 2 gündem maddesi ele alındı ve oylamaya sunuldu. Do&Co kimin ortaklık yapısı nasıl ne iş yapar buradan göz atabilirsiniz.

DOCO: Do & Co Olağanüstü Genel Kurul Sonuçları

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT tarafından yapılan açıklamaya göre Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı oylama sonuçları aşağıdaki gibidir:

15 Ocak 2021 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları:

Gündem maddesi 1:

Yönetim Kurulu’nun, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca, ortaklığa ait hisse senetleri üzerinde satın alma ve/veya takas hakkının bağlı bulunduğu pay senetleri ile değiştirilebilir tahviller çıkarmakla yetkili kılınması ile birlikte, hissedarların işbu değiştirilebilir tahvilleri satın alma haklarından hariç kılınmaları hakkında karar alınması.

 • Mevcudiyet: 174 hissedar, 5.462.606 oy
 • Geçerli oy hisse sayısı: 5.462.451
 • Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 56,06 %
 • Toplam geçerli oy sayısı: 5.462.451
 • Evet oyları: 4.945.912
 • Hayır oyları: 516.539
 • Çekimser: 155

Gündem maddesi 2:

Alacaklılara finansal araçlar (pay senetleri ile değiştirilebilir tahviller) (“Şartlı Sermaye 2021”) ihracı için, 10. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesinde alınan karar uyarınca ve 15. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesi uyarınca “2008/2013 Şartlı Sermaye”nin iptal edilmesi suretiyle ortaklığın sermayesinin Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırı uyarınca şartlı olarak artırılması hakkında karar alınması ve esas sözleşmenin 5. maddesi 4. fıkrasında bununla ilgili değişikliğin yapılması hakkında karar alınması.

 • Mevcudiyet: 174 hissedar, 5.462.606 oy
 • Geçerli oy hisse sayısı: 5.462.451
 • Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı: 56,06 %
 • Toplam geçerli oy sayısı: 5.462.451
 • Evet oyları: 4.945.912
 • Hayır oyları: 516.539
 • Çekimser: 155