TRGYO: Torunlar GYO Gelir Tablosu Zarar Yazdı

TRGYO: Torunlar GYO Gelir Tablosu Zarar Yazdı

6 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

TRGYO: Torunlar GYO gelir tablosu zarar yazdı! Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net (132.197.320,20) TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Torunlar sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

TRGYO: Torunlar GYO Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Torunlar GYO gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

trgyo-torunlar-gyo-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-tarihleri-ne-zaman

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 AYRINTILI GELİR TABLOSU
Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

CARİ DÖNEM 31.12.2020

A- BRÜT SATIŞLAR 2.007.322.955,61
1- YURT İÇİ SATIŞLAR 1.999.041.620,17
2- YURT DIŞI SATIŞLAR –
3- DİĞER GELİRLER 8.281.335,44
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (297.408.049,35)
1- SATIŞTAN İADELER (-) (63.980.602,37)
2- SATIŞ İSKONTOLARI (-) (233.427.446,98)
3- DİĞER İNDİRİMLER (-) –
C- NET SATIŞLAR 1.709.914.906,26
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (1.100.951.431,43)
1- SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-) (838.828.422,26)
2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) (5.280.816,68)
3- SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) (256.809.334,54)
4- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (32.857,95)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 608.963.474,83
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (59.058.250,56)
1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) –
2- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) (39.439.774,03)
3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) (19.618.476,53)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 549.905.224,27
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 232.727.641,38
1- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 34.074.294,63
2- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ –
3- FAİZ GELİRLERİ 37.406.494,01
4- KOMİSYON GELİRLERİ –
5- KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 1.357.980,13
6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARI –
7- KAMBİYO KARLARI 159.839.968,63
8- REESKONT FAİZ GELİRLERİ –
9- ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI –
10- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KAR. 48.903,98
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR(-) (502.806.154,85)
1- KOMİSYON GİDERİ (-) –
2- KARŞILIK GİDERLERİ (-) (2.567.578,45)
3- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI (-) –
4- KAMBİYO ZARARLARI (-) (500.238.576,40)
5- REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) –
6- ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-) –
7- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) –
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (411.128.251,79)
1- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) (411.128.251,79)
2- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) –
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (131.301.540,99)
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 3.828.086,61
1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI –
2- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 3.828.086,61
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (4.723.865,82)
1- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-) (1.625,34)
2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) –
3- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) (4.722.240,48)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (132.197.320,20)
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-) – –
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (132.197.320,20)


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910379