TIRE: Mondi Tire Kutsan Gelir Tablosu 67 Milyon TL Kar Yazdı

TIRE: Mondi Tire Kutsan Gelir Tablosu 67 Milyon TL Kar Yazdı

1 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

TIRE: Mondi Tire Kutsan gelir tablosu 67 milyon TL kar yazdı! Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde firmanın gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 67.161.556,58 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında Mondi Tire Kutsan’ın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

TIRE: Mondi Tire Kutsan Gelir Tablosu 67 Milyon TL Kar Yazdı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

tire-mondi-tire-kutsan-gelir-tablosu-67-milyon-tl-kar-yazdi-2020-2021-temettu-kar-payi

Gelir Tablosu 17.02.2021 – 17:34

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
31 Aralık 2020
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

A. BRÜT SATIŞLAR 1.267.111.380,55
600 1. Yurtiçi Satışlar 1.147.610.830,58
601 2. Yurtdışı Satışlar 119.450.557,16
602 3. Diğer Gelirler 49.992,81
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (4.454.004,20)
610 1. Satıştan İadeler (-) (1.002.512,05)
611 2. Satış İskontoları (-) (2.592.377,02)
612 3. Diğer İndirimler (-) (859.115,13)
C. NET SATISLAR 1.262.657.376,35
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (946.899.073,21)
0,00
620 2 Satılan Mamuller Maliyeti (-) (944.765.976,40)
621 3 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) (2.133.096,81)
622 4 Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
623 5 Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 315.758.303,14
E. FAALİYET GİDERLERİ (-) (215.175.289,15)
630 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
631 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (85.291.689,83)
632 3. Genel Yönetim Giderleri (-) (129.883.599,32)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 100.583.013,99
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR 33.294.747,50
640 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
641 2. Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri 0,00
642 3. Faiz Gelirleri 64.762,83
643 4. Komisyon Gelirleri 0,00
644 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 3.570.622,89
645 6. Menkul Kıymet Satış Karı 0,00
646 7. Kambiyo Karları 27.873.795,20
647 8. Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
649 9. Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 1.785.566,58
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (47.025.716,56)
653 1. Komisyon Giderleri (-) (33.767,28)
654 2. Karşılık Giderleri (-) (236.230,14)
655 3. Menkul Kıymet Satış Zararı (-) 0,00
656 4. Kambiyo Zararları (-) (46.746.855,14)
657 5. Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
658 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) 0,00
659 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) (8.864,00)
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (18.111.094,66)
660 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (18.111.094,66)
661 3 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 68.740.950,27
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.808.637,08
0,00
671 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 326.026,64
679 3. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.482.610,44
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (3.388.030,77)
680 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0,00
681 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (66.133,18)
689 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (3.321.897,59)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 67.161.556,58
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞILIĞI (-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 67.161.556,58


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910454