KLGYO: Kiler GYO Gelir Tablosu Zarar Yazdı

KLGYO: Kiler GYO Gelir Tablosu Zarar Yazdı

1 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

KLGYO: Kiler GYO gelir tablosu zarar yazdı! Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net -54.189.491,75 TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında Kiler GYO’nun gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Kiler GYO satış geliri ve kira geliri haberi için de buraya göz atılabilir.

KLGYO: Kiler GYO Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

klgyo-kiler-gyo-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu-ne-kadar-zaman

“Aşağıdaki mali tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup sermaye piyasası
mevzuatına göre düzenlenmemiştir.”
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GELİR TABLOSU (TL)

01.01.2020 – 31.12.2020
Brüt Satışlar 101.444.766,89
Yurtiçi Satışlar 100.061.690,93
Diğer Gelirler 1.383.075,96
Satış İndirimleri(-) -2.413.647,45
Satıştan İadeler(-) -33.689,49
Satıştan İskontolar(-) -2.379.957,96
Net Satışlar 99.031.119,44
Satışların Maliyeti (-) -95.844.730,07
Satılan Mamüller Maliyeti(-) -95.844.730,07
Brüt Satış Karı Veya Zararı 3.186.389,37
Faaliyet Giderleri (-) -19.579.044,96
Paz.Satış Ve Dağıtım Gid. (-) -5.616.314,50
Genel Yönetim Giderleri (-) -13.962.730,46
Faaliyet Karı Veya Zararı -16.392.655,59
Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 82.340.388,21
Diğ.Faal.Olağan Gel.Ve Karlar 387.945,98
Faiz Gelirleri 9.055.870,94
Kambiyo Karları 2.545.750,90
Diğ.Faal.Olağan Gid.Ve Zararlar(-) -22.098.679,18
Kambiyo Zararları (-) -10.507.257,93
Finansman Giderleri -100.597.794,22
Kısa Vad.Borçlanma Gid.(-) -100.597.794,22
Olağan Kar Veya Zarar -55.266.430,89
Olağandışı Gelir Ve Karlar 3.035.765,45
Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar 3.035.765,45
Olağandışı Gider ve Zararlar -1.958.826,31
Önceki Dönem Gider Ve Zararla.(-) -1.802,50
Diğer Olağandışı Gider Ve Zarar.(-) -1.957.023,81
Dönem Karı Veya Zararı -54.189.491,75
Dön.Kar.Ver.Ve Diğ.Yas.Yük.Krş.(-) 0,00
Dönem Net Karı Veya Zararı -54.189.491,75


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910466