Tezol Kağıt 2022 Kar Payı İle Bedelsiz Yapacak

Tezol Kağıt 2022 Kar Payı İle Bedelsiz Yapacak

20 Nisan 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

Tezol Kağıt 2022 kar payı ile bedelsiz yapacak… Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 2021 yılında elde edilen net kar ile bedelsiz sermaye artırımı yapılacağı belirtildi. Şirketin ödenmiş sermayesi 100 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ise 500 milyon TL düzeyinde. Tezol Kağıt, tamamı 2021 yılında sağladığı kardan olmak üzere çıkarılmış sermayesinin %120’si oranında (120 milyon TL) bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

Tezol Kağıt 2022 Kar Payı İle Bedelsiz Yapacak

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimizin 28.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %120’si oranında kar payının bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.04.2022 tarihli toplantısında;

  1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.000.000-TL’lik artış ile 100.000.000-TL’den 220.000.000-TL’ye çıkartılmasına,
  2. Artırılan 120.000.000-TL’nin tamamının, 2021 yılı karından karşılanmasına,
  3. Artırılan 120.000.000-TL’lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 36.000.000-TL nominal değerli 36.000.000 adet (A) grubu ve 84.000.000-TL nominal değerli 84.000.000 adet (B) grubu bedelsiz payların pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

4. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına, karar verilmiştir. “

Özet Bilgi
Kâr Dağıtımı Kapsamında Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
220.000.000