TATGD: Tat Gıda Temettü Ödemesi 2021 Mart Ayı Sonunda Yapılacak

TATGD: Tat Gıda Temettü Ödemesi 2021 Mart Ayı Sonunda Yapılacak

20 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

TATGD: Tat Gıda Temettü ödemesi 2021 Mart Ayı sonunda yapılacak! Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi tarafından kar payı dağıtımına yönelik yapılan açıklamada; şirketin elde ettiği dönem karına yönelik ödemelerin 30 Mart 2021 tarihinde yapılacağı belirtildi. Haberimiz devamında firma tarafından yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Tat Gıda sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

TATGD: Tat Gıda Temettü Ödemesi 2021 Mart Ayı Sonunda Yapılacak

Tat Gıda 2021 temettü ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen): 03.2021
  • Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen): 03.2021
  • Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih: 03.2021
  • Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih: 03.2021

Tat Gıda’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz tarafından 31.12.2020 tarihli, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 167.274.341 TL net dönem karı elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikalarımız, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan 23.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızla duyurulan kar dağıtım önerisi 19.03.2021 tarihinde yapılan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımız tarafından kabul edilmiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
136.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
29.533.337,78
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
192.667.874
187.295.801,7
4. Vergiler ( – )
25.393.533
30.882.196,12
5. Net Dönem Kârı
167.274.341
156.413.605,58
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
167.274.341
156.413.605,58
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
167.274.341
156.413.605,58
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.765.635,93
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
169.039.976,93
156.413.605,58
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
33.807.995,39
6.800.000
* Nakit
33.807.995,39
6.800.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
8.111.998,85
8.111.998,85
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
192.004,61
27.200.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
3.531.199,88
3.531.199,88
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
39.397.245,85
39.397.245,85
19. Olağanüstü Yedek
82.233.896,42
71.373.161
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
  • Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
  • Kar Payı ve intifa payı cari yıl kazançlarından dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır.
Karar Tarihi
23.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
19.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919495