RYSAS: Reysaş Gelir Tablosunu Açıkladı

RYSAS: Reysaş Gelir Tablosunu Açıkladı

10 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

RYSAS: Reysaş gelir tablosunu 10 Şubat 2021 günü itibari ile açıkladı. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu haberimiz devamında yer almaktadır. Söz konusu tabloya göre Reysaş 2020 yılında net 18 milyon TL’den fazla gelir elde etmiştir. Borsa hizmet sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

RYSAS: Reysaş Gelir Tablosunu Açıkladı

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC.A.Ş. 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait aşağıdaki tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre düzenlenmemiştir.

rysas-reysas-gelir-tablosu-2020-2021

A- BRÜT SATIŞLAR 335.143.799,79

1- Yurtiçi Satışlar 229.647.417,90
2- Yurtdışı Satışlar 78.615.187,44
3- Diğer Gelirler 26.881.194,45
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ -3.581.554,95
1- Satıştan İadeler (-) -3.572.169,00
2- Satıştan İskontoları (-) 16.827,19
3- Diğer İndirimler (-) -26.213,14
C- NET SATIŞLAR 331.562.244,84
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -288.941.685,06
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) -288.941.685,06
4- Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 42.620.559,78
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) -5.944.158,09
1- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,00
2- Genel Yönetim Giderleri (-) -5.944.158,09
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 36.676.401,69
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR
VE KARLAR 26.499.639,11
1- Faiz Gelirleri 8.530.239,44
2- İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
3- Komisyon Gelirleri 0,00
4- Konusu kalmayan karşılıklar 325.103,28
5- Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
6- Kambiyo Karları 17.378.175,11
7- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 266.121,28
8- Enflasyon Düzeltme Karları 0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER
VE ZARARLAR (-) -27.719.786,75
1- Komisyon Zararları (-) 0,00
2- Karşılık Giderleri (-) -705.344,99
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
4- Kambiyo Zararları (-) -27.014.441,76
5-Diğer olağan Gider ve Zararları (-) 0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -18.283.456,36
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -18.283.456,36
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 17.172.797,69
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 3.859.837,66
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar 0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 3.859.837,66
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -2.806.687,08
1-Önceki Dönem Gider ve Zararlar -17.301,67
2- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -2.789.385,41
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 18.225.948,27
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 18.225.948,27

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908990