Roma İmparatorluğu Para Birimleri Roma Paraları

Roma İmparatorluğu Para Birimleri Roma Paraları

24 Şubat 2020 0 Yazar: Emine Zaman

Roma İmparatorluğu tarihin gördüğü en büyük imparatorluklar arasında yer almaktadır. Siyasi alandan askeri alana, ekonomiden sanata kadar pek çok alanda ufuk açıcı gelişmelere ev sahipliği yapan Roma İmparatorluğu genellikle 3 aşamada değerlendirilmektedir. Bu dönemler Roma Krallığı MÖ 753 – MÖ 510, Roma Cumhuriyeti MÖ 510 – MÖ 27 ve Roma İmparatorluğu MÖ 27 – 476 şeklindedir. Bu dönemlerde Roma para birimleri Roma paraları nelerdir, Roma parası nedir, Roma İmparatorluğu para birimi nedir gibi soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Roma İmparatorluğu Para Birimleri Roma Paraları

Roma Krallığı ile başlayan, Roma Cumhuriyeti ile devam eden ve Roma İmparatorluğu ile sona eren Roma hakimiyeti sırasında imparatorlukta kullanılan para birimleriyle ilgili olarak yazımızın devamında şu sorulara cevap bulabilirsiniz. Quadrans Nedir? Quadrans Para Birimi Hakkında! Semis Nedir? Semis Para Birimi Hakkında! As Nedir? As Para Birimi Hakkında! Dupondius Nedir? Dupondius Para Birimi Hakkında! Quinarius Nedir? Quinarius Para Birimi Hakkında! Sestertius Nedir? Sestertius Para Birimi Hakkında! Denarius Nedir? Denarius Para Birimi Hakkında! Aureus Nedir? Aureus Para Birimi Hakkında! Antoninianus Nedir? Antoninianus Para Birimi Hakkında! Solidus Nedir? Solidus Para Birimi Hakkında!

Quadrans Nedir? Quadrans Para Birimi Hakkında!

Quadrans Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan sikkelerdendir. Bir başka Roma İmparatorluğu para birimi olan As’ın 4’e biri değerindedir. Quadrans genellikle bronzdan basılmıştır ve düşük değerli bir Roma sikkesi olarak kayıtlarda yer almaktadır.

Semis Nedir? Semis Para Birimi Hakkında!

Küçük bir bronz sikkedir. Roma Cumhuriyeti döneminde yoğunluklu olarak basılmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde kısa süre basılmış ve tedavülden kaldırılmıştır. Yarım As değerindedir.

As Nedir? As Para Birimi Hakkında!

As hem Roma Cumhuriyeti döneminde hem de Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan bir para birimidir. Başlarda gümüşten basılsa da sonraları bakırdan basılmaya başlanılmıştır. Roma’da “As” birim ya da birlik anlamına gelmekteydi. As Roma tarihinde düzenli olarak basılan en değersiz para birimi olarak bilinir. As para biriminin alt katları ve oranları şu şekildedir.

 • Roma para birimi Bes (Roma para birimi As’ın 3’de 2’si değerinde)
 • Roma para birimi Semis (Roma para birimi As’ın yarısı değerinde)
 • Roma para birimi Quincunx (Roma para birimi As’ın 12’de 5’i değerinde)
 • Roma para birimi Triens (Roma para birimi As’ın 3’te biri değerinde)
 • Roma para birimi Quadrans (Roma para birimi As’ın 4’te 1’i değerinde)
 • Roma para birimi Sextans (Roma para birimi As’ın 6’da biri değerinde)
 • Roma para birimi Uncia (Roma para birimi As’ın 12’de 1’i değerinde)
 • Roma para birimi Semuncia (Roma para birimi As’ın 24’de 1’i değerinde)

As para biriminin üst katları ve oranları da şu şekildedir.

 • Roma parası Dupondius Roma para birimi As’ın 2 katı değerinde
 • Roma parası Sestertius Roma para birimi As’ın 2,5 katı değerinde
 • Roma parası Tressis Roma para birimi As’ın 3 katı değerinde
 • Roma parası Quadrussis Roma para birimi As’ın 4 katı değerinde
 • Roma parası Quinquessis Roma para birimi As’ın 5 katı değerinde
 • Roma parası Denarius Roma para birimi As’ın 10 katı değerinde

Dupondius Nedir? Dupondius Para Birimi Hakkında!

Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu döneminde basılmıştır. 2 Aslık değeri ile ortalama bir para konumundadır. Çok kullanılan Roma paralarındandır.

Quinarius Nedir? Quinarius Para Birimi Hakkında!

5 As değerinde olan Roma para birimidir. Gümüşten basılmıştır. Döneminin değerli paraları arasında yer alır.

Sestertius Nedir? Sestertius Para Birimi Hakkında!

Roma Cumhuriyeti döneminde küçük gümüş sikke olarak basılan, Roma İmparatorluğu döneminde daha büyük basılmaya başlanılan 2,5 as değerinde Roma İmparatorluğu gümüş sikkesidir.

Denarius Nedir? Denarius Para Birimi Hakkında!

Roma parası Denarius 10 As değerinde kıymetli bir paradır. Çoğulu denarii şeklinde kullanılmaktadır. Değerli olması nedeniyle Roma’da günlük ticarette yüklü alış verişlerde kullanılırdı.

Antoninianus Nedir? Antoninianus Para Birimi Hakkında!

Önceleri gümüşten basılan ve 2 Denarius’a eşit olan Antoninianus, zamanla değer kaybı ile birlikte bronzdan basılmaya başlanan bir Roma İmparatorluğu para birimidir.

Aureus Nedir? Aureus Para Birimi Hakkında!

Roma parası Aureus takribi 250 As değerindedir. Denarius’un 25 katı kıymetinde bir Roma para birimidir Aureus. Altın yoğunluklu basılmıştır. Genellikle zenginlerin birikim parası niteliğinde olmuştur.

Solidus Nedir? Solidus Para Birimi Hakkında!

Roma’nın ve Bizans’ın ana para birimlerinden biri olan Solidus hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz.