POLTK: Politeknik Aleyhine Dava 150 Bin Dolar Anlaşma İle Sonuçlandı

POLTK: Politeknik Aleyhine Dava 150 Bin Dolar Anlaşma İle Sonuçlandı

26 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

POLTK: Politeknik aleyhine dava 150 bin dolar anlaşma ile sonuçlandı… Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Daniel J. OLLHOFF murisleri tarafından Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin Eyaleti-Marathon Bölge Mahkemesi’nde açılan dava sonuca bağlandı. Taraflarca varılan anlaşma kapsamında Politeknik bahse konu murislere toplam 150 bin dolar ödeme gerçekleştirdiğini ve davacının bu kapsamda tüm hukuki taleplerinden vazgeçtiğini belirtti. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

POLTK: Politeknik Aleyhine Dava 150 Bin Dolar Anlaşma İle Sonuçlandı

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimize karşı, Daniel J. OLLHOFF murisleri tarafından Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin Eyaleti-Marathon Bölge Mahkemesi’nde 2019CV000399 dosya numarasıyla, maddi ve manevi tazminat ile yargılama giderlerinin tahsili talebiyle açılmış olan davaya son durum 04.05.2020 tarihinde kamuya duyurulmuştu.

Söz konusu davada Şirketimiz ile davacı taraflar ve yasal temsilcileri arasında uzlaşma sağlanmış olup, dava sonlandırılmıştır. Şirketimiz bu uzlaşma kapsamında davacı taraflar ve yasal temsilcilerine toplam 150.000 (Yüz elli bin) Amerikan Doları ödeme yapmış, bunun neticesinde davacı taraflar tüm hukuki taleplerinden vazgeçmişlerdir.

Şirketimizin kamuya açıklanan 31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal tablolarında bu dava için ayrılmış olan karşılık tutarı 390.400 (Üç yüz doksan bin) Türk Lirası’dır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur. ”

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 04.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi 02.08.2019
Davanın Konusu Maddi Manevi Tazminat
Karşı Taraf(lar) Diane Bennett – Karen Ollhoff – Travelers Property Causalty Insurance Company
Davanın Tutarı
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
İlgili Mahkeme ve Dosya No Amerika Birleşik Devletleri – Wisconsin Eyaleti- Marathon Bölge Mahkemesi, Dosya N 2019CV000399
Davanın Duruşma Tarihi
Alınan Karar 150.000 ABD Doları üzerinden uzlaşmaya varılarak dava sonuçlanmıştır.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı 390.400 TÜRK LİRASI
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930783