POLHO: Polisan Gelir Tablosu Kar Yazdı

POLHO: Polisan Gelir Tablosu Kar Yazdı

18 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

POLHO: Polisan gelir tablosu kar yazdı! Polisan Holding Anonim Şirketi tarafından bugün (18 Şubat 2021) yapılan açıklamada geçici vergi beyannamesi verildiği ve ekinde de gelir tablosu yer aldığı belirtildi. 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemini kapsayan geçici vergi beyannamesine göre Polisan Holding 2020 yılında yaklaşık 22 milyon TL net kar elde etti. Haberimiz devamında Polisan Holding’in gelir tablosu detayları yer almaktadır. Borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

POLHO: Polisan Gelir Tablosu Kar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

polho-polisan-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR 140.857.046,72
1-Yurt İçi Satışlar 86.395.020,95
2-Yurt Dışı Satışlar 0,00
3-Diğer Gelirler 54.462.025,77
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 2.329.717,94
1-Satıştan İadeler(-) 2.329.717,94
2-Satış İskontoları(-) 0,00
3-Diğer İndirimler(-) 0,00
C-NET SATIŞLAR 138.527.328,78
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 123.310.632,18
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-) 0,00
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-) 74.933.760,45
4-Diğer Satışların Maliyeti(-) 48.376.871,73
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 15.216.696,60
E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 0,00
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 0,00
2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-) 0,00
3-Genel Yönetim Giderleri(-) 0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 15.216.696,60
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE 19.814.844,19
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 5.451,83
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirler 0,00
3-Faiz Gelirleri 1.090.681,19
4-Komisyon Gelirleri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
6-Menkul Kıymet Satış Karları 159.247,21
7-Kambiyo Karları 15.934.766,47
8-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10-Diğer Olağan Gelir ve Karları 2.624.697,49
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE Z 3.844.827,75
1-Komisyon Giderleri(-) 0,00
2-Karşılık Giderleri(-) 0,00
3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 115.876,77
4-Kambiyo Zararları(-) 3.651.423,93
5-Reeskont Faiz Giderleri(-) 0,00
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 0,00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) 77.527,05
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 3.197.989,14
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 3.197.989,14
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 27.988.723,90
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 692.490,89
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2- Diğer Olağan dışı Gelir ve Karlar 692.490,89
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) 380.351,68
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(- 0,00
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 6.472,30
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(- 373.879,38
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 28.300.863,11
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜML 6.387.413,08
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 21.913.450,03
Gelir Tablomuz Geçici Vergi Beyannamemiz ekinde Vergi Dairesine sunulmuş
olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910707