PETKM: Petkim Gelir Tablosu 907 Milyon TL Kar Yazdı

PETKM: Petkim Gelir Tablosu 907 Milyon TL Kar Yazdı

10 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

PETKM: Petkim gelir tablosu 907 milyon TL kar yazdı! Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 907.676.501,36 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa yıldız pazar şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

PETKM: Petkim Gelir Tablosu 907 Milyon TL Kar Yazdı

Petkim’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

petkm-petkim-gelir-tablosu-907-milyon-tl-kar-yazdi-2021-bilanco-temettu-payi

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

Aşağıdaki finansal tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2019 – 31.12.2019

CARİ DÖNEM 01.01.2020 – 31.12.2020

A- BRÜT SATIŞLAR 11.866.276.892,91 12.774.270.457,97
1- Yurt İçi Satışlar 6.920.716.941,29 8.010.375.192,95
2- Yurt Dışı Satışlar 4.858.785.643,53 4.553.686.340,04
3- Diğer Gelirler 86.774.308,09 210.208.924,98
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (352.635.985,94) (676.835.657,87)
1- Satıştan İadeler (-) (22.334.297,90) (17.842.080,24)
2- Satış İskontoları (-) (11.569.299,35) (18.478.624,08)
3- Diğer İndirimler (-) (318.732.388,69) (640.514.953,55)
C- NET SATIŞLAR 11.513.640.906,97 12.097.434.800,10
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (10.050.029.927,56) (10.196.649.419,64)
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) (7.814.815.841,20) (7.063.185.303,72)
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) (2.234.968.421,13) (3.133.235.231,45)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) (245.665,23) (228.884,47)
4- Diğer Satışların Maliyeti (-) – –
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 1.463.610.979,41 1.900.785.380,46
E- FAALİYET GİDERLERİ (506.827.248,72) (593.540.496,95)
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (132.909,84)
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (95.593.557,41) (125.989.185,38)
3- Genel Yönetim Giderleri (-) (411.100.781,47) (467.551.311,57)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 956.783.730,69 1.307.244.883,51
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 1.959.408.701,10 2.967.328.523,65
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri – –
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri – –
3- Faiz Gelirleri 193.113.563,62 263.171.870,87
4- Komisyon Gelirleri – –
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 235.259,92 2.447.010,18
6- Menkul Kıymet Satış Karları 143.356,16 549.124,55
7- Kambiyo Karları 1.561.843.708,12 2.349.141.331,17
8- Reeskont Faiz Gelirleri 24.653.284,54 15.293.532,97
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları – –
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 179.419.528,74 336.725.653,91
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (728.149.608,65) (2.738.561.957,11)
1- Komisyon Giderleri (-) – –
2- Karşılık Giderleri (-) (1.111.570,70) –
3- Menkul Kıymet Satış Zararı (-) – –
4- Kambiyo Zararları (-) (642.452.268,60) (2.592.897.738,77)
5- Reeskont Faiz Giderleri (-) (15.293.532,97) (19.779.725,12)
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) – –
7- Diğer Gider ve Zararlar (-) (69.292.236,38) (125.884.493,22)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (1.248.736.388,67) (413.542.809,92)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (1.248.736.388,67) (413.542.809,92)
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) – –
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 939.306.434,47 1.122.468.640,13
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 13.934.807,76 20.509.817,50
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 4.291.183,89 5.183.724,58
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 9.643.623,87 15.326.092,92
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (63.736.495,40) (132.518.515,16)
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) (36.850.177,66) (121.714.794,88)
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (8.058.683,88) (6.317.960,09)
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (18.827.633,86) (4.485.760,19)
DÖNEM KARI veya ZARARI 889.504.746,83 1.010.459.942,47
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-) (50.677.221,42) (50.677.221,42) (102.783.441,11) (102.783.441,11)
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 838.827.525,41 907.676.501,36
Gürel ALDEMİR Yılmaz ÖZTÜRK
Vergi Grup Müdürü Finansal Operasyonlar Grup Koordinatörü


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910156