PAPIL: Papilon 2022 Yılında Ne Kadar Temettü Dağıtacak?

PAPIL: Papilon 2022 Yılında Ne Kadar Temettü Dağıtacak?

23 Nisan 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

PAPIL: Papilon 2022 yılında ne kadar temettü dağıtacak? Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi 2021 mali tablolarına göre 23.319.807,38 TL net dağıtılabilir dönem karından, toplam 300.000 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılmasına yönelik Yönetim Kurulu Kararı alındığını ve teklifin gelecek Olağan Genel Kurul’a sunulacağı belirtildi. Papilon kar payı oranı %0,87 seviyesine tekabül ediyor. Haberimiz devamında firmadan yapılan kar payı açıklaması detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer temettü haberleri ile ilgili olarak da buraya göz atılabilir.

PAPIL: Papilon 2022 Yılında Ne Kadar Temettü Dağıtacak?

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi’nden kar payı dağıtımı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirket’imiz Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan 31.12.2021 mali tablolarına göre 23.319.807,38 TL net dağıtılabilir dönem karından, toplam 300.000 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
34.375.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.354.957,93
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
31.333.528
30.259.461,45
4. Vergiler ( – )
6.672.408
3.381.208,98
5. Net Dönem Kârı
24.661.120
26.878.252,47
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
1.343.912,62
1.343.912,62
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
23.317.207,38
25.534.339,85
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
23.317.207,38
25.534.339,85
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
2.600
2.600
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
23.319.807,38
25.536.939,85
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
300.000
300.000
* Nakit
300.000
300.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
23.019.807,38
25.236.939,85
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0