GSDHO: GSD Holding Bedelsiz ve Nakit Temettü Dağıtacak

GSDHO: GSD Holding Bedelsiz ve Nakit Temettü Dağıtacak

23 Nisan 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

GSDHO: GSD Holding bedelsiz ve nakit temettü dağıtacak… GSD Holding Anonim Şirketi 2021 yılında elde ettiği net kardan 2022 yılında paydaşlarına net kar payı ve bedelsiz hisse dağıtacağını açıkladı. Elde ettiği kardan bedelsiz sermaye artırımı ve nakit temettü dağıtacak GSD Holding’ten yapılan açıklama haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer temettü haberleri için de buraya göz atılabilir.

GSDHO: GSD Holding Bedelsiz ve Nakit Temettü Dağıtacak

GSD Holding’ten 2022 yılında yapılacak temettü dağıtımı ve bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda,

Şirketimizin 624.006 Bin TL 2021 yılı konsolide TFRS dönem net karından, 11.433 Bin TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, kalan tutardan 112.500 Bin TL tutarında nakit kar payının pay sahiplerimize dağıtılması, 11.250 Bin TL tutarında nakit kar payının Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri’ne dağıtılması, ayrıca 469.690 Bin TL’si 2021 yılı dönem net karının geri kalan kısmından ve 80.310 Bin TL’si konsolide TFRS finansal durum tablosunda öz kaynaklardaki Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Hesabı’ndan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımı yapılarak toplam 550.000 Bin TL kar payının pay sahiplerimize pay biçiminde dağıtılması ve 2021 yılı TFRS net karından kalan 19.133 Bin TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması;

Şirketimizin yasal kayıtlarına göre ise 228.668.773,49 TL 2021 yılı dönem net karından, 11.433.438,67 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, kalan tutardan 112.500.000 TL tutarında nakit kar payının pay sahiplerimize dağıtılması, 11.250.000,00 TL tutarında nakit kar payının Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri’ne dağıtılması, ayrıca 93.485.334,82 TL’si 2021 yılı dönem net karının geri kalan kısmından, 1.103.632,78 TL’si geçmiş yıl karlarından ve 80.309.996,60 TL’si yasal kayıtlarda öz kaynaklardaki Özel Fonlar Hesabı’ndan ve 375.101.035,80 TL’si de olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımı yapılarak toplam 550.000.000 TL kar payının pay sahiplerimize pay biçiminde dağıtılması ve bu bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili olarak yapılması gereken tüm iş ve işlemler konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesinin,

Yönetim Kurulu Üyeleri’ne dağıtılacak olan kar payının dağıtım şekli ve kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesi konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesinin,

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu’na önerilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi. “