MNDRS: Menderes Tekstil Gelir Tablosu Kar Yazdı

MNDRS: Menderes Tekstil Gelir Tablosu Kar Yazdı

8 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

MNDRS: Menderes Tekstil gelir tablosu kar yazdı! Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 35.188.611,19 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

MNDRS: Menderes Tekstil Gelir Tablosu Kar Yazdı

Menderes Tekstil’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

mndrs-menderes-tekstil-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-bilanco-payi-ne-kadar-temettu

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU
31.12.2020
A. Brüt Satışlar 1.687.075.507,40
1. Yurtiçi Satışlar TEKSTİL 150.200.627,16
1. Yurtiçi Satışlar TARIM 354.741.870,02
2. Yurtdışı Satışlar 1.163.584.481,40
3. Diğer Gelirler 18.548.528,82
B. Satış İndirimleri (-) (14.638.938,19)
1. Satıştan İadeler (-) (2.884.990,82)
2. Diğer İndirimler (-) (11.753.947,37)
C. Net Satışlar 1.672.436.569,21
D. Satışların Maliyeti (-) (1.385.286.004,58)
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) (1.060.908.478,38)
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) (4.992.837,55)
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) (778.450,81)
4. Diğer Satışların Maliyeti (-) TEKSTİL (7.487.330,06)
4. Diğer Satışların Maliyeti (-) TARIM (311.118.907,78)
E. Brüt Satış Karı veya Zararı 287.150.564,63
Faaliyet Giderleri (-) (87.508.131,60)
1. Araştırma Geliştirme Giderleri (-) (6.138.402,61)
2. Pazarlama,Satış veya Dağıtım Giderleri (-) (51.848.603,13)
3. Genel Yönetim Giderleri (-) (29.521.125,86)
F. Faaliyet Karı veya Zararı 199.642.433,03
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 42.504.975,71
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
3. Faiz Gelirleri 5.624.002,00
4. Komisyon Gelirleri
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
6. Menkul Kıymet Satış Karları
7. Kambiyo Karları 25.894.570,60
8. Reeskont Faiz Gelirleri
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 10.986.403,11
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) (34.866.954,17)
1. Komisyon Giderleri (-) (294.667,03)
2. Karşılık Giderleri (-)
4. Kambiyo Zararları (-) (34.565.083,43)
5. Reeskont Faiz Giderleri (-)
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) (7.203,71)
H. Finansman Giderleri (-) (257.108.024,13)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (195.725.702,39)
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (61.382.321,74)
I. Olağan Kar veya Zarar (49.827.569,56)
Olağan Dışı Gelir ve Karlar 88.669.948,62
1. Önceki Dönem Gelir ve Karlar
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 88.669.948,62
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (3.653.767,87)
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (77.204,29)
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (3.576.563,58)
Dönem Karı veya Zararı 35.188.611,19
Vergi Karşılığı
Dönem Net Karı veya Zararı 35.188.611,19
*Yukarıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910299