GSDHO: GSD Holding Gelir Tablosu 400 Milyon TL Kar Yazdı

GSDHO: GSD Holding Gelir Tablosu 400 Milyon TL Kar Yazdı

8 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

GSDHO: GSD Holding gelir tablosu 400 milyon TL kar yazdı! GSD Holding Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 399.921.038,34 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa yıldız pazar şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

GSDHO: GSD Holding Gelir Tablosu 400 Milyon TL Kar Yazdı

GSD Holding’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

gsdho-gsd-holding-gelir-tablosu-400-milyon-tl-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-bilanco

GSD HOLDİNG A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOLARI (TL)

AŞAĞIDAKİ GELİR TABLOSU GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.
Hesap No CARİ DÖNEM
01.01.2020-31.12.2020
A- 60 BRÜT SATIŞLAR 1.012.064,21
600 1- Yurtiçi Satışlar 1.012.064,21
601 2- Yurtdışı Satışlar 0,00
602 3- Diğer Gelirler 0,00
B- 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00
610 1- Satıştan İadeler (-) 0,00
611 2- Satış İskontoları (-) 0,00
612 3- Diğer İndirimler (-) 0,00
C- NET SATIŞLAR 1.012.064,21 1.012.064,21
D- 62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -982.237,05
620 1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) 0,00
621 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 0,00
622 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) -982.237,05
623 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 29.827,16 29.827,16
E- 63 FAALİYET GİDERLERİ (-) -14.021.217,66
630 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
631 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,00
632 3- Genel Yönetim Giderleri (-) -14.021.217,66
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -13.991.390,50 -13.991.390,50
F- 64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 520.547.373,45
640 1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 131.911.200,00
641 2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 187.287.241,51
642 3- Faiz Gelirleri 2.547.368,41
643 4- Komisyon Gelirleri 0,00
644 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 660.556,76
645 6- Menkul Kıymetler Satış Karları 90.429.516,28
646 7- Kambiyo Karları 61.439.296,57
647 8- Reeskont Faiz Gelirleri 44.028,39
648 9- Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
649 10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 46.228.165,53
G- 65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) -221.441.696,95
653 1- Komisyon Giderleri 0,00
654 2- Karşılık Giderleri 0,00
655 3- Menkul Kıymet Satış Zararları -2,73
656 4- Kambiyo Zararları -164.565.944,22
657 5- Reeskont Faiz Giderleri 0,00
658 6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları 0,00
659 7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar -56.875.750,00
H- 66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -3.408.783,96
660 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -3.408.783,96
661 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 281.705.502,04 281.705.502,04
I- 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 201.867.302,70
671 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
679 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 201.867.302,70
J- 68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -1.062,52
680 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0,00
681 2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) -1.042,10
689 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -20,42
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 483.571.742,22 483.571.742,22
K- 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) -83.650.703,88 -83.650.703,88
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 399.921.038,34 399.921.038,34


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910296