MEGAP: Mega Örme 500 Bin TL Sermaye İle Kuruldu

MEGAP: Mega Örme 500 Bin TL Sermaye İle Kuruldu

5 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

MEGAP: Mega Örme 500 bin TL sermaye ile kuruldu! Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; şirketin dış ticaret işlemlerinin etkinliğinin artırılması için 03.11.2020 tarihinde kamuya açıklamış olduğu %100 şirkete ait 500.000 TL sermayeli firma kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce 31.03.2021 tarihinde Mega Örme Dış Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile tescil edildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

MEGAP: Mega Örme 500 Bin TL Sermaye İle Kuruldu

Mega Polietilen Köpük’ten yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

Finansal Duran Varlık Edinimi  
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 03.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)
Bildirim İçeriği  
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı MEGA ÖRME DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi 500.000 TL
Edinim Yöntemi Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 31.03.2021
Edinme Koşulları Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
Edinilen Payların Nominal Tutarı 500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı 1 TL
Toplam Tutar 500.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 100%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) 100%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) 100%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 2%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) 1%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi  
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
” Şirketimizin dış ticaret işlemlerinin etkinliğinin artırılması için 03.11.2020 tarihinde kamuya açıklamış olduğu %100 şirketimize ait 500.000 TL sermayeli firma kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce 31.03.2021 tarihinde Mega Örme Dış Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile tescil edilmiştir.
Kurulan yeni şirket ile mali tablolarımız konsolide edilerek paydaşlarımız ile paylaşılacaktır. “
—————————
Yararlanılan kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923134