DZGYO: Deniz GYO Genel Kurul Sonuçları Tescil Edildi

DZGYO: Deniz GYO Genel Kurul Sonuçları Tescil Edildi

5 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

DZGYO: Deniz GYO Genel Kurul sonuçları tescil edildi! Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin Olağan Genel Kurul tescil edilen sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Haberimiz devamında bahse konu sonuçları detaylı şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca Deniz GYO sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

DZGYO: Deniz GYO Genel Kurul Sonuçları Açıklandı

Deniz GYO’nun 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve 2 Nisan 2021 tarihinde tescil edilen Genel Kurul Sonuçları aşağıdaki gibidir:

“ Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ‘nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2021 tarihinde, saat 11:00‘de “Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul” adresinde yapıldı.

Söz konusu toplantıda alınan kararlar ;

– 2020 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımsız dış denetim kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı onaylandı.

– Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiiyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

– Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

– Şirketimizin 2021 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Üyesi)Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçildi.

– Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

– Şirketin 2020 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 150.000 TL’sı olarak belirlendi. ”

Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
24.02.2021
Genel Kurul Tarihi
25.03.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923195