Marka Kredilerini Kapattı Kongre Tarihini Belirledi! MARKA Hisse

Marka Kredilerini Kapattı Kongre Tarihini Belirledi! MARKA Hisse

7 Ocak 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi; “Banka kredi kapamaları hakkında” ve Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a bildirimde bulundu. 7 Ocak 2021 itibari ile KAP’a yapılan açıklamada Denizbank’tan kullanılan kredilerin kalan bakiye borcunun faiz ve ana parası ile birlikte kapatıldığı belirtildi. Marka Yatırım Holding kredi kapama hakkındaki KAP bildiriminin yanı sıra olağanüstü genel kurul toplantısı hakkında da KAP’a açıklamada bulundu. Marka kredilerini kapattı kongre tarihini belirledi KAP açıklaması detayları aşağıda verilmiştir. BIST pazarları 2021 hakkında buradan detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Marka Kredilerini Kapattı Kongre Tarihini Belirledi!

Marka Yatırım Holding A.Ş. tarafından KAP’a yapılan kredi kapama bildirimi aşağıdaki gibidir:

“ Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.’nin; sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu DÜNYA MARKALARI TEKSTİL AKSESUAR İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.’nin Denizbank A.Ş.’den kullanmış olduğu krediden kalan tutar 2.944.511.00 TL(İki milyon dokuz yüz kırk dört bin beş yüz on bir TL) ve sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu İSTANBUL BİJUTERİ MODA VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ A.Ş.’nin  ise,  Denizbank A.Ş.’den kullanmış olduğu krediden kalan 67.888.00 TL(altmış yedi bin sekiz yüz seksen sekiz TL) tutarındaki kredi borcunun, bakiye anapara ve faiz toplam tutarının tamamı ödenmiş olup, anılan bağlı ortaklıkların bankalar nezdinde herhangi bir kredi borcu kalmamıştır.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla. ”

Marka Yatırım Holding A.Ş. tarafından KAP’a yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı hakkında KAP’a yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

” Şirketimiz Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:

1- 06 Ocak 2021 Çarşamba günü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının açılabilmesi için kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamadığından, ikinci toplantının aşağıdaki aynı gündemle 02.02.2021 Salı günü saat 14.00’da Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye ŞİŞLİ/STANBUL adresinde gerçekleştirilmesine,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde “Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

4-İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. “

Toplantı içeriğine dair:

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 – Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması
4 – Türk Ticaret Kanunu’nun 403/5 maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
6 – Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – SPK’nın 07.11.2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Şirket hakkında uygulanan 30.961 TL idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması
8 – Kapanış.

Marka Yatırım Holding KAP bildirimi Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897989

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897958