Marka Holding Olağanüstü Genel Kurulu Ertelendi – Marka Hisse

Marka Holding Olağanüstü Genel Kurulu Ertelendi – Marka Hisse

6 Ocak 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

Marka Holding 26 Kasım 2020 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştı. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için belirlenen tarih 6 Ocak 2021 idi. 6 Ocak 2021 saat 14:00 itibari ile gerçekleştirilmesi gereken Marka Holding Olağanüstü Genel Kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelendi. Erteleme kararı Marka Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a bildirildi. Sektörlere göre BIST şirketler listesi 2021 için buraya göz atabilirsiniz.

Marka Holding Olağanüstü Genel Kurulu Ertelendi – Marka Hisse KAP Bildirimi

  • Genel Kurul Tipi – Olağanüstü Genel Kurul
  • Karar Tarihi – 26.11.2020
  • Genel Kurul Tarihi – 06.01.2021
  • Genel Kurul Saati – 14:00
  • GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih: 05.01.2021
  • Genel Kurul’un Yapılacağı Adres: Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No: 17/2 Şişli / İSTANBUL

Borsadaki pazarlar BIST pazarları 2021 için buraya göz atabilirsiniz.

Genel Kurul Gündemi

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 – Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3 – Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması.

4 – Türk Ticaret Kanunu’nun 403/5 maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

6 – Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,

7 – SPK’nın 07.11.2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Şirket hakkında uygulanan 30.961 TL idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması

8 – Kapanış.

Sonuç: Genel kurul toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığından yapılamamış ve ertelenmiştir.

Marka Holding Olağanüstü Genel Kurulu Ertelendi Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897515