Denge Yatırım SPK Başvurusu KAP Bildirimi Denge Hisse

Denge Yatırım SPK Başvurusu KAP Bildirimi Denge Hisse

7 Ocak 2021 0 Yazar: Emine Zaman

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi; “pay alım teklifi yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru hakkında” Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a açıklamada bulundu. Denge Yatırım SPK başvurusu KAP bildirimi detayları aşağıdaki gibidir.

Denge Yatırım SPK Başvurusu KAP Bildirimi

Denge Yatırım Holding tarafından KAP’a yapılan açıklama:

“ Şirketimizin A Grubu hisselerinin devri ile ilgili olarak 07.10.2020 tarihli yapmış olduğu açıklaması ile “Mustafa Uğur Bayraktar’a ait, A Grubu İmtiyazlı paylarının, 4.325.000 adedinin, Erdal Kılıç’a, 1.900.000 adedinin Veysi Kaynak’a satış ve devrinin onaylanmasına, karar verilmiştir.” şeklinde kamuoyuna duyurulmuştur. 09.10.2020 tarihli KAP açıklamamızda ise Şirketimiz A grubu imtiyazlı pay sahibi Sn. Erdal KILIÇ SPK’nun Pay Alım Teklifi Seri:II-26-1 Tebliğinin Madde 18/1-a bendine göre Pay Alım Teklifi muafiyetinden yararlanmak için 09.10.2020 tarihinde SPK’na  başvuruda bulunulduğu kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.12.2020 tarih 2020/78 nolu bülteninde açıklandığı üzere Erdal KILIÇ’ın Denge Yatırım Holding A.Ş.’nin (Şirket) 4.325.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarını satın alması nedeniyle Kurulumuzun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde doğan Şirket’in diğer ortaklarına yönelik pay alım teklifi yükümlülüğünden Tebliğ’in 18/1-(a) maddesi kapsamında muafiyet verilmesi talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca pay alım teklifi yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılacaktır.

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur. ”

Denge Yatırım SPK’ya Başvuru KAP Bildirimi Denge Hisse Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897442