LINK: Link Bilgisayar Gelir Tablosu Kar Yazdı

LINK: Link Bilgisayar Gelir Tablosu Kar Yazdı

3 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

LINK: Link Bilgisayar gelir tablosu kar yazdı! LINK Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 10.336.077,76 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında Link Bilgisayar’ın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

LINK: Link Bilgisayar Gelir Tablosu Kar Yazdı

Link Bilgisayar gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

link-link-bilgisayar-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-taihleri-kar-payi-ne-zaman-kadar

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZ.VE DON.SAN.VE TİC.A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ GELİR TABLOSU
“Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.”
CARİ DÖNEM (2020)
A – BRÜT SATIŞLAR 20.528.658,92
1 Yurtiçi Satışlar 20.154.307,40
2 Yurtdışı Satışlar 357.841,97
3 Diğer Gelirler 16.509,55
B – SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 939.703,53
1 Satıştan İadeler (-) 162.439,51
2 Satış İskontoları (-) 777.264,02
C – NET SATIŞLAR 19.588.955,39
D – SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 3.134.234,57
2 Satılan Ticari Mal Maliyeti(-) 1.203.973,40
3 Satılan Hizmet Maliyeti (-) 1.930.261,17
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 16.454.720,82
E – FAALİYET GİDERLERİ (-) 9.440.026,98
1 Araştırma Geliştirme Gider.(-) 2.861.707,21
2 Paz,Satış Ve Dağıtım Gider.(-) 2.722.512,15
3 Genel Yönetim Giderleri (-) 3.855.807,62
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 7.014.693,84
F – DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 8.003.657,06
3 Faiz Gelirleri 562.555,06
4 Komisyon Gelirleri 47.019,60
5 Konusu Kalmayan Karşılıklar 571,22
6 Menkul Kıymet Satış Karları 347.832,30
7 Kambiyo Karları 6.930.145,47
8 Reeskont Faiz Gelirleri 115.349,54
10 Diğer Olağan Gelir Ve Karlar 183,87
G – DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 2.427.623,21
5 Karşılık Giderleri (-) 260.230,00
7 Kambiyo Zararları (-) 2.024.380,94
8 Reeskont Faiz Giderleri (-) 139.920,72
9 Diğer Gider ve Zararlar (-) 3.091,55
H – FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 67.032,05
1 Kısa Vadeli Borçlanma Gid.(-) 67.032,05
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 12.523.695,64
I – OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 141.675,97
10 Diğer Olağandışı Gelir Ve Kar. 141.675,97
J – OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 12.665.371,61
DÖNEM KARI VERGİ KARŞILIĞI 2.329.293,85
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 10.336.077,76


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910395