DURDO: Duran Doğan Gelir Tablosu Zarar Yazdı

DURDO: Duran Doğan Gelir Tablosu Zarar Yazdı

3 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

DURDO: Duran Doğan gelir tablosu zarar yazdı! Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net -9.027.013,17 TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında Durdo gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Duran Doğan kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

DURDO: Duran Doğan Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

durdo-duran-dogan-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2021-temettu-kar-payi

“Aşağıdaki tablo vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, SPK mevzuatına göre
DÜZENLENMEMİŞTİR.”

DURAN – DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
AYRINTILI GELİR TABLOSU

2020-12 Aralık
A-BRÜT SATIŞLAR 300.679.936,11
1-Yurtiçi Satışlar 134.083.650,38
2-Yurtdışı Satışlar 166.569.385,43
3-Diğer Gelirler 26.900,30
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) -4.454.671,29
1-Satıştan İadeler (-) -3.711.472,36
2-Satış İskontoları (-) -743.198,93
3-Diğer İndirimler (-) 0,00
C-NET SATIŞLAR 296.225.264,82
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -222.508.788,40
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) -218.861.043,38
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -918.807,67
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti (-) -2.728.937,35
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 73.716.476,42
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) -49.997.178,44
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -510.634,44
2-Pazarlama , Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -29.839.442,59
3-Genel Yönetim Giderleri (-) -19.647.101,41
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 23.719.297,98
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN. GELİR VE KARLAR 59.742.837,69
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3-Faiz Gelirleri 418.583,49
4-Komisyon Gelirleri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7-Kambiyo Karları 56.102.473,54
8-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 3.221.780,66
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR.(-) -84.503.794,07
1-Komisyon Giderleri (-) 0,00
2-Karşılık Giderleri (-) 0,00
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
4-Kambiyo Zararları (-) -84.502.845,07
5-Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
6-Diğer Olağan Zarar ve Giderler (-) -949,00
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -9.915.040,62
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -6.487.578,72
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -3.427.461,90
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -10.956.699,02
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 2.673.837,58
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 534.265,17
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 2.139.572,41
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -744.151,73
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) -3.543,60
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) -33.366,68
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -707.241,45
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -9.027.013,17
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜML.KARŞ.(-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -9.027.013,17


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910397