LINK: Link Bilgisayar AR-GE Merkezi Belgesi İptal Edilecek

LINK: Link Bilgisayar AR-GE Merkezi Belgesi İptal Edilecek

18 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

LINK: Link Bilgisayar AR-GE Merkezi Belgesi iptal edilecek! Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla Ar-Ge Merkezi belgesinin iptali talebiyle Bakanlığa başvuruda bulunulmasına ve şirket bünyesindeki Ar-Ge faaliyetlerine İstanbul’un Anadolu yakasındaki bir teknoparkta devam edilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildiği belirtildi. Firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Link Bilgisayar gelir tablosu için de buraya göz atılabilir.

LINK: Link Bilgisayar AR-GE Merkezi Belgesi İptal Edilecek

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Kamuyu Aydınlatma Platformunda 7 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan özel durum açıklamamızda, 16 Kasım 2016 tarihli Ar-Ge Merkezi belgemiz nedeniyle 5746 sayılı Kanun kapsamında sağladığımız teşvik ve muafiyetlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün 29.12.2020 tarihli yazısı ile 18.12.2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile durdurulmasına karar verildiğinin öğrenildiği ve gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği ifade edilmişti. Bu itibarla, 31 Aralık 2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımızın 23 nolu dipnotlarında yapılan açıklamalarda ayrıntılı olarak yer verildiği üzere, söz konusu belge kapsamında sağlanan teşvik ve avantajlardan 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yararlanılmamaktadır. Diğer taraftan, kurulduğu 1985 yılından beri faaliyette bulunduğu yazılım sektöründe Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan Şirketimiz, Ar-Ge faaliyetlerine devam etmektedir.

Konunun 17 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek değerlendirilmesi sonucunda;

1) Ar-Ge Merkezi belgesi kapsamında Şirketimizden beklenen koşulların sağlanamayacağı anlaşıldığından 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla Ar-Ge Merkezi belgemizin iptali talebiyle Bakanlığa başvuruda bulunulmasına ve

2) Şirketimiz bünyesindeki Ar-Ge faaliyetlerine İstanbul’un Anadolu yakasındaki bir teknoparkta devam edilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz ”

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919118